Aktuelt

SNIT OG CUT

Efter en lidt stille tilværelse i en periode har træsnittet i de senere år igen fået en renæssance. Processen i håndværket er med til at skabe et særligt udtryk, som ikke opstår på samme måde i computerens print. 
På Godsbanens værksteder er det i dag muligt at kombinere den ældgamle teknik med moderne computer- og laserteknik.  På lasercutteren kan man få graveret sit motiv i en trykplade, som efterfølgende kan bruges til at trykke med i de to trykpresser Godsbanen råder over.
Dette kursus er tænkt som introduktion og inspiration til de muligheder Godsbanens værksteder giver for at fremstille grafisk kunst

PROGRAM
Dag 1

 1. Præsentation og velkomst
 2. Finn viser eksempler på grafik, der er fremstillet med udgangspunkt i lasercut, og vi taler om muligheder og begrænsninger i teknikken.
 3. Jonas introducerer lasercutteren og kommer i den forbindelse ind på krav til motiv, specifikationer m.m.
 4. Kort introduktion af de to trykpresser
 5. Finn viser hvordan et billede ’skal forberedes’ på computeren for at kunne bearbejdes i lasercutteren. Man kan tage udgangspunkt i såvel tegning som foto.
 6. Kursisterne går selv i gang med at arbejde med billeder og motiv. Af praktiske og tidsmæssige årsager kan det være nødvendigt med ’begrænsninger’ i den kunstneriske proces i forhold til formater, farver m.v.
 7. Vi gør status over hvor langt vi er i processen og det videre forløb.

Ved slutningen af kursusdag 1 eller senest mandag den 20. maj mellem de to kursusdage, afleverer man sin billedfil til Jonas, der skærer dem i den mellemliggende tid….

Dag 2

 1. Trykpladerne fra lasercutteren er nu færdige og udleveres
 2. Trykpresserne gøres klar, og vi starter trykningen af billederne.
 3. Samtidig med at nogle arbejder med trykning, kan man evt. eksperimentere med at lave traditionelle snit, der kan kombineres med den lasercuttede trykplade som farveform.
 4. Gennemgang af værkerne /afslutning.

PRAKTISK
Datoer:   Mandag 13. maj og 27. maj kl. 10-16.
Sted:   Godsbanen – diverse værksteder, Skovgaardsgade 3. 8000, Aarhus C
Undervisere: Finn Knudsen og Jonas Riis Jensen (daglig leder af Lasercut-værkstedet).
Tilmelding: senest 1. maj til Mette Skriver på mette_14s@hotmail.com
Pris:   675 kr. inkl. brug af trykpresser og materialer (= 2 stk. finerplader, lasercut af samme, papir, sværte, etc.).
Antal deltagere: 8
Kurset er arrangeret af Bkf –Midtjylland og støttet af BKFO-Fonden

Besøg hos kunstnerdrevne miljøer i Region Midtjylland d. 11. april 2019

Aarhus Billedkunstcenter og BKF Midt arrangerer en bustur til Silkeborg, Viborg og omegn, som skal gøre os klogere på nogle af de spændende kunstnerdrevne miljøer i denne del af Region Midtjylland.

Busturen vil foregå d. 11. april 2019 med afgang fra Godsbanen i Aarhus kl. 08:45 og hjemkomst samme sted ca. klokken 16:00. Undervejs vil det være mulig at stå af eller på i både Viborg og Silkeborg. Arrangementet er gratis. 
Aarhus Billedkunstcenter er i fuld gang med at udvikle og styrke et regionalt netværk for professionelle billedkunstnere i Midtjylland. I efteråret 2018 afholdte vi et netværksmøde hos Maltfabrikken i Ebeltoft. Denne gang ændrer vi formatet en smule og fokuserer på at komme ud og møde nogle af de eksisterende tiltag, som er iværksat af kunstnere selv. Vi har lavet et program for dagen, hvor bussen kører fra Aarhus til Silkeborg og Viborg, før den vender snuden mod Aarhus igen. Ud over, at vi på turen vil stoppe ved en række kunsterdrevne initiativer, er der også mulighed for, at man kan bruge transporttiden til at præsentere et initiativ, projekt, arbejdsfællesskab eller lignende, der er regionalt og drevet af professionelle billedkunstnere. Skriv gerne, hvis du har lyst til det, så finder vi tid til det i dagens program. Fristen for at blive en del af programmet er d. 28. marts 2019.
Det foreløbige program for dagen (med forbehold for ændringer):
 Kl. 8:45, Afgang fra Godsbanen, Aarhus
Skovgaardsgade 3, 8000, Aarhus C. Bussen kører fra indgang 3D ved Den Rå Hal og kører præcis klokken 08:45 (så kom i god tid).
Ca. kl. 9:30, BULL MENGERS, v. Line Sandvad Mengers
Himmelbjergvej 71, 8600 Silkeborg
Ca. kl. 11:00, DRIFT – prøverum for kunst, v. Jacob Juhl
Guldbergsgade 36, 8600 Silkeborg
Ca. kl. 11:45, Institut Funder Bakke, v. Andreas Führer
Æbeløvej 20, 8600 Silkeborg
Ca. kl. 14.00, Depot 48, v. Pia Pedersen
Middagshøjvej 48, 8800 Viborg

Kl. 14.45, Bustur tilbage til Aarhus 
Vi er tilbage i Aarhus ca. kl. 16.00 ved Godsbanen 
Vi håber du har lyst til at deltage og være med i styrkelsen af det producerende billedkunstmiljø i regionen.
Maks antal deltagere på busturen: 40. Efter først til mølle princippet.
Der vil være frokost samt kaffe og sødt undervejs.
S.U. senest d. 4. april 2019. Tilmeldingen er bindende, da det er nødvendigt for os at vide antal deltagere ift. til praktiske forhold som transport og forplejning.
 Tilmelding: projektkoordinator@aabkc.dk.

OBS: Husk at oplyse, hvis du står af eller på bussen andre steder end i Aarhus. Ønsker du selv at møde op ved et af rutens stop, skal du også give besked om dette. Da programmet for dagen er tætpakket, kan vi ikke garantere de præcise tidspunkter, som bussen er ved de forskellige stop.
Initiativet er støttet økonomisk af Region Midtjylland og BKFO-Fonden.
 Bull mengers er en platform for samtidskunst, uden for den urbane kunstscene, der ønsker at vise sociale og idebaserede projekter på højt kvalitativt niveau. Beliggende i landsbyen Laven forholder bull mengers sig til sin lokale kontekst og har haft en række udstillinger, båret af udefrakommende kunstnere og lokalt engagement.
DRIFT – prøverum for kunst er Silkeborgs nye platform for samtidskunst, etableret i 2016 af kunstnerne Carsten Frank, Lars Bang og Jacob Juhl. Det er et arbejdende fællesskab, hvor værksteder, udstillingsrum, forsamlingshus og legestue smelter sammen.
Institut Funder Bakke er et udstillingssted etableret af Andreas Führer i en lille flække mellem Silkeborg og Herning. Huset var igennem 70’erne og 80’erne hjemsted for Sonde, en selvproklameret jysk avantgardegruppe, bestående af bl.a. Kai Führer, Teddy Sørensen, Per Højholt, Ingvar Cronhammer, Frithjof Johansen, Ib S. Østergaard og Per Neble. Kai Führer døde i marts 2016 og efterlod dette historiske viltre kunstnerhus til sin søn Andreas Führer.
Depot 48 er et værkstedsfællesskab i Viborg for kunstnere og kreative.

Indkaldelse til årsmøde i BKF-midt søndag d. 24. 3. 2019 kl. 16.30
På KH7 Artspace, Sydhavnsgade 7. 8000 Aarhus C.

Her er parkering. https://www.kh7artspace.dk/
Forslag til dagsorden sendes senest d. 8. 3 til Mette Skriver på mette_14s@hotmail.com

DAGSORDEN:

 1. Valg af ordstyrer
 2. Valg af referent
 3. Valg af 2 personer til at tælle stemmer
 4. Årsberetning ved formanden
 5. Fremlæggelse af regnskab ved kassereren
 6. Fremlæggelse af kursusregnskab ved Ole C Hansen
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer.
  På valg er Hardy Brix, ønsker ikke genopstilling. Og Steffen Tast, der genopstiller.
 9. Ønsker fra medlemmerne omkring udvalgets fortsatte arbejde/indsatser, omkring fx kurser o.a.
 10. eventuelt

Pause med lettere anretning.
11. Mikkel Elming er kunsthistoriker, kurator og leder af den utraditionelle kunsthal Regelbau 411, som har til huse i to bunkere nord for Struer. Elming vil fortælle om kunsthallen og de udstillinger, som har været afholdt i bunkerne. 
https://www.regelbau411.dk/https://www.regelbau411.dk/

12. Jette Gejl, medlem af KH7 viser rundt og fortæller om sin udstilling pt. på KH7 Artspace.

Da der vil blive serveret en let anretning, bedes du tilmelde dig til
birthe-reinau@godmail.dk senest den 18. 3.
Vi glæder os – og håber at se så mange som muligt af jer!

Venlig hilsen Hardy Brix, Steffen Tast, Verner Brems, Michael Bredtved, David Ramirez, Birthe Reinau, Pia Pedersen og Mette Skriver

[1] KH7 artspace er et kunstnerfællesskab med tilhørende udstillings-rum på sydhavnen i Aarhus. Ambitionen med det kunstnerdrevne udstillingsrum er en vibrerende platform for kunstnerisk dialog og udfoldelse på tværs af generationer og genrer i Aarhus. 

Store ting i ler · Kursus for BKF-medlemmer

Der har vist sig en stor interesse for at arbejde med store emner i ler, derfor tilbyder BKF/Midtjylland nu et nyt keramisk kursus med Store ting i ler. Underviser er bl.a. Jakob Keis Fiedler, der tidligere været ansat på Tommerup Teglværk, og har en stor erfaring med de særlige udfordringer, der følger med arbejdet med store skulpturelle emner i ler. Kurset foregår på Formværkstedet på Godsbanen, og hensigten er at give professionelle kunstnere en enestående mulighed for at arbejde med store formater i keramik; at eksperimentere med forskellige keramiske teknikker og overfladebehandlinger som fx begitninger, oxyder, dekorationsfarver, sgrafitto, glasurer mm.

Kursets indhold
1. dag på kurset er der introduktion til processen og de mange muligheder indenfor værkstedets forskellige typer af ler, begitninger, farver og glasurer. Der fremstilles prøver og/eller skitser, der tørres og forbrændes, som inspiration/øvelse til brug for arbejdet med de store emner senere i processen. I perioden mellem første og anden mødegang, er det muligt at komme på Formværkstedet og glasere sine prøver, så de er klar til når man kommer til de to sidste mødegange.
Dag 2 og 3 vil der være mulighed for fx at modellere en stor krukke på drejeskive – eller at arbejde med andre store skulpturelle emner efter eget valg.
Dag 1: Lørdag 9/3 kl. 10-16
Dag 2: Fredag 22/3 kl. 13-19
Dag 3: Lørdag 23/3 kl. 10-16


Sted: Formværkstedet, Godsbanen, Aarhus. Antal deltagere: 12
Undervisere: Mette Skriver der er ansat på Formværkstedet, laver introforløb den første dag, Jakob Keis Fiedler underviser dag 2 og 3 i opbygningen af de store emner.

Pris og tilmelding
Pris for BKF medlemmer 860 kr., for ikke-medlemmer 1.720 kr.
Prisen dækker fortrinsvis udgifter til ler, materialer, glasurer, opbevaring under tørring og brændinger. NB: Den allersidste glasering/glasurbrænding betales individuelt af de enkelte deltagere efter kurset er slut.

Tilmelding: mette_14s@hotmail.com
Senest 25. februar 2019. Kurset er støttet af BKFO-Fonden

KP19 & SPRING19 i Kunsthal Aarhus
Udstillingsperiode: 30. marts – 24. april 2019
Online ansøgning til KP19: 1. februar – 26. februar 201
>> Betingelser KP19 
>> Censurkomitéen KP19
KP – den åbne censurerede udstilling for samtidskunst i Kunsthal Aarhus
Kunstnernes Påskeudstilling giver både etablerede kunstnere og nye talenter mulighed for at præsentere deres værker for et større publikum. Gennem censurkomitéens udvælgelse præsenteres nogle af de strømninger og tendenser, der kommer til udtryk i kunsten lige nu.
KP modtager hvert år op mod 2000 værker til bedømmelse fra omkring 400 kunstnere – hovedsageligt fra Danmark og de øvrige nordiske lande, men også fra kunstnere fra resten af verden. Statistisk set er det ca. 5% af værkerne, der antages til udstillingen.
>> Om KP, SPRING & SOLO