Dokumenter

Beretning årsmøde 2018

Udvalget består pt af Birthe Reinau, Verner Brems/PR, Anne Dyhr/ kasserer, Mette Skriver/ formand og 2 suppleanter: Hardy Brix og Steffen Tast. Siden generalforsamlingen 2017 har vi afholdt både en del ordinære møder – og diverse møder i udvalg.

Regionale netvær
Birthe, Mette og Anne deltog 1. september sidste år i et møde, der var blevet til på initiativ af Aarhus Billedkunstcenter.. Det omhandlede udviklingen af en netværksstrategi for styrkelse og synliggørelse af det producerende billedkunstmiljø i region Midtjylland.

Den 10. april i år var der en opfølgende workshop, hvor mange spændende ideer dukkede op. Der blev bl.a. talt om efteruddannelse: masterclass’es/laboratorier måske i form af en sommerskole, hvor forskellige institutioner kunne være vært for flere former for kurser, både praktiske og teoretiske samtidigt – eller mulighed for rejselegater til at rejse ud og deltage i workshops uden for Danmark. En anden ide var at leje/købe en bus der kunne køre rundt i regionen, og fx besøge udstillingssteder/kulturelle institutioner, ferniseringer mm, og hvor der undervejs kunne være muligheder for at holde møder – eller have rullende arbejdende værksteder. Et forslag om kunstdumpning af værker undervejs kom også på banen. Faktisk findes der allerede en privat bus det er muligt at leje, som er indrettet med både borde/siddepladser og sovepladser – så vi står faktisk med et realistisk fremtidigt projekt.

Kurser
I forrige beretning nævnte Pia Möller-Light at Aarhus Billedkunstcenter + BKF sekretariatet i København samt akademierne i Aarhus havde etableret et netværk omkring kurser og efteruddannelse af billedkunstnere i regionen. Pia deltog i et møde i september 2016 – vi ønsker fortsat at deltage i dette arbejde, der dog desværre har ligget stille i det regi lige siden. Foruden kurser på Højbjergs Fotografiske Værksted, har vi selv arrangeret et kursusforløb med Store Krukker på Godsbanen, som netop er afsluttet. Kurset blev støttet af BKFO-Fonden, hvilket betød at kursusgebyret kunne halveres for BKF medlemmer.

Ceci n’est pas un Canard og Netværksmøder/Salon
I november holdt vi en stor fest for byens kunstnere. I samarbejde med Aarhus Billedkunstcenter planlagde vi en aften med forskellige former for indslag: Else Isaksen holdt oplæg om performances i firserne og frem til nu. International Girls optrådte med en lydperformance og der var en miniworkshop med mulighed for at lave psykedeliske projektioner på bagvæggen i festlokalet. Desuden var der udsmykning af bordene med illustrationer/crimescenes fra klassiske kunstnerfester igennem tiden – samt DJ Thomas Nygaard og koncert med Golden Girls. BKFO-Fonden støttede dette arrangement med 7.000 kr.

Flere medlemmer i udvalget vil gerne fremadrettet arbejde med at arrangere Kunstner Saloner – fx på forskellige kunstneres værksteder. Et initiativ der måske kunne planlægges sammen med Aarhus Billedkunstcenter, der i forvejen arrangerer netværksmøder: fx ARTBAR og AaBKC Social/frokostmøder. Måske der også er nogen ude omkring i regionen, som også kunne være interesserede i at få besøg?

Møde med Kunstforeningen Limfjorden
Omkring nytår blev vi gennem BKF/Hovedkontoret kontaktet af Kunstforeningen Limfjorden der ønskede at udveksle ideer omkring censurerede udstillinger. Steffen og Mette havde derefter et møde med nogle af folkene derfra, hvor vi bl.a. snakkede om sammensætning af censorpanel – og måder som kunne gøre det muligt, at tiltrække mere kvalificerede ansøgere.

BKF – Bestyrelsesseminar
Anne og Mette deltog i BKF-bestyrelsesseminar i marts i år på Sydfyn. Det overordnede emne var politisk interessevaretagelse – og hvordan man griber det an på en systematisk måde? Det var et meget spændende seminar med forskellige oplæg der bl.a. omhandlede lobbydyderne, dvs. måder hvorpå man kan arbejde med at få politisk indflydelse. Vi diskuterede også mulige kommende temaer i BKF’s politiske arbejde. Det var desuden rigtigt godt at få mødt både hovedbestyrelsen og sekretariatets medarbejdere. Vi har i årets løb fået god hjælp og støtte fra sekretariatet i forskellige spørgsmål.

Hjemmesiden og facebook
Begge dele kører. Vi skal sige tak til Lone Penstoft der har vedligeholdt hjemmesiden indtil nu. Denne opgave bliver fremover overtaget af Verner Brems. Det vil være godt hvis I hver især tjekker, om jeres oplysninger på BKF-midt hjemmesiden er opdaterede. Og vær opmærksom på at nye medlemmer skal selv tilmelde sig siden, da vi heller ikke får disse oplysninger fra hovedkontoret.

Fremtiden
Der har været en del at gøre – men det kan være sjovt at arbejde i region midt udvalget –  ikke mindst fordi der faktisk findes både opbakning og ressourcer derude.

På årsmødet håber vi, at der er bliver mulighed for både at diskutere hvilket fokus udvalget skal have i det kommende år og hvilke initiativer, fx kurser og arrangementer som medlemmerne kunne ønske sig, at udvalget arbejdede videre med.

På udvalgets vegne

Mette Skriver april 2018

PS. Kulturmøde på Mors 23.- 25 august 2018, Aarhus Billedkunstcenter og BKF er i gang med at arrangere fællestransport med bus.