Aktuelt

BKF Midt årsmøde

Årsmøde i BKF-Midtjylland 24. april 2024 kl. 16.00.

På KH7 Artspace, Sydhavnsgade 7. 8000 Aarhus C.

Oplægsholdere i forbindelse med Årsmødet:

Zanda Jankovska. Kunstpakhuset Ikast
Marianne Grymer, direktør Godsbanen

BKF Midtjylland er vært ved et mindre, men yndigt traktement.

NB. Forslag der ønskes behandlet på Årsmødet, skal være udvalget i hænde senest 8 dage før mødet på kontaktbkfmidt@gmail.com

Årsmøde

DAGSORDEN:

1. Valg af ordstyrer.

2. Valg af referent.

3. Valg af 2 personer til at tælle stemmer.

4. Årsberetning ved formanden.

5. Fremlæggelse af regnskab ved kassereren.

6. Fremlæggelse af kursusregnskab ved Ole C Hansen.

7. Indkomne forslag.

8. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer. På valg er Annette, Inge, Mariane og Noelia.

9.  Eventuelt.

 Vi håber også at det bliver muligt, at besøge de aktuelle udstillinger på KH7 Artspace / KH7 Smallspace.

Venlig hilsen
BKF-Midtjylland
Helle Neidhardt, Annette Gerlif, Mariane Lyngsøe, Inge Ørntoft, Steffen Tast, Noelia Mora Solvez og Mette Skriver

BKF Midt kurser 2024

Kurser 2024