Aktuelt

Picnic den 5. september 2024 kl. 16.00 – program følger…

“Kør-selv” tur til Ebeltoft den 25. september 2024 – nærmere info følger….

”Bugt” – detalje. Sanne Ransby

Salon-eftermiddag

Vel mødt, når BKF Midt og KUFA afholder salon 16. maj kl. 16.30 med oplæg af billedkunstner og væver, Sanne Ransby.

Der har været efterspørgsel på at udbrede events i regionen, fremfor at centrere alle aktiviteter i Århus. Med det in mente og i håb om at nå bredt ud til medlemmer, vil vi afholde indtil videre to saloner i Søpavillonen ved Kunstcentret Silkeborg Bad.
I denne første salon vil Sanne Ransby fortælle om sin udsmykningsopgave i samarbejde med Generationernes Hus i Århus. Den anden salon vil blive afholdt i efteråret.

Vi tænker disse saloner som en inspiration til billedkunstnere, der selv har lyst til at søge udsmykningsopgaver.
Programmet indeholder en times oplæg, herefter rum til spørgsmål og diskussion i plenum og senere en mere uformel diskussion og erfaringsudveksling over en kop kaffe.  Med salon-formatet lægger vi op til at den enkelte billedkunstner kan hente faglig inspiration og udbygge sit netværk blandt kolleger.

Der er plads til 30 personer, så tilmelding er nødvendig (efter først til mølle princippet).
Send din tilmelding til lyngsgraf@gmail.com, senest 14. maj.

Adresse: Søpavillonen, Kunstcentret Silkeborg Bad, Gjessøvej 40, 8600 Silkeborg

BKF Midt årsmøde

Årsmøde i BKF-Midtjylland 24. april 2024 kl. 16.00.

På KH7 Artspace, Sydhavnsgade 7. 8000 Aarhus C.

Oplægsholdere i forbindelse med Årsmødet:

Zanda Jankovska. Kunstpakhuset Ikast
Marianne Grymer, direktør Godsbanen

BKF Midtjylland er vært ved et mindre, men yndigt traktement.

NB. Forslag der ønskes behandlet på Årsmødet, skal være udvalget i hænde senest 8 dage før mødet på kontaktbkfmidt@gmail.com

Årsmøde

DAGSORDEN:

1. Valg af ordstyrer.

2. Valg af referent.

3. Valg af 2 personer til at tælle stemmer.

4. Årsberetning ved formanden.

5. Fremlæggelse af regnskab ved kassereren.

6. Fremlæggelse af kursusregnskab ved Ole C Hansen.

7. Indkomne forslag.

8. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer. På valg er Annette, Inge, Mariane og Noelia.

9.  Eventuelt.

 Vi håber også at det bliver muligt, at besøge de aktuelle udstillinger på KH7 Artspace / KH7 Smallspace.

Venlig hilsen
BKF-Midtjylland
Helle Neidhardt, Annette Gerlif, Mariane Lyngsøe, Inge Ørntoft, Steffen Tast, Noelia Mora Solvez og Mette Skriver

BKF Midt kurser 2024

Kurser 2024