Tidligere aktiviteter

Grafisk Eksperimentarium

Kunstforum Viborg udbyder Grafisk Eksperimentarium til professionelle kunstnere

Datoer:

Workshop 23. februar – 3. marts 2024

Sted: 
Vingaards Officin og Grafisk Værksted Viborg, Lundvej 8, 8800 Viborg

Undervisere: 
Grafiker Tanja Nellemann Kruse, grafiker Yngve Riber og typograf Bent Kvisgaard

Pris: 
BKF medlemmer 300 kr. og 500 kr. Er man ikke medlem af BKF er priserne 800 kr. og 1.700 kr. 

Tilmeld dig ved at skrive til (først til mølle): 

Pia Pedersen på pianpedersen@gmail.com eller 

Annette Gerlif på annettegerlif@yahoo.dk

Skriv om du deltager i begge forløb eller kun det ene. Deltagere der kan deltage i begge forløb prioriteres.

Formålet med det Grafiske Eksperimentarium er at skabe et forum for vidensdeling og sparring. Derudover skaber det Grafiske Eksperimentarium rammen for at arbejde både i det Grafiske Værksted og i Bogtrykmuseet, og dermed kombinere de to teknikker – det grafiske kunsthåndværk med de oprindelige bogtrykteknikker.

Vi ønsker med Grafisk Eksperimentarium at skabe interesse for faget og maskinerne. Der vil være en 1 dags introduktion, hvor deltagerne oplever og afprøve begge værksteder efterfulgt af en 10 dages workshop hvor deltagerne kan eksperimentere på egen hånd. I løbet af workshoppen, vil der være input fra kunstnere der arbejder med grafik, typografi og artist books.

Vingaards Officin er et arbejdende bogtrykmuseum, hvor man kan opleve dagligdagen som den var på bogtrykkerierne i midten af 1900-tallet. Bogtrykmuseet ligger side om side med Grafisk Værksted Viborg på Lundvej 8, Viborg. Det giver en unik mulighed for at undersøge krydsfeltet mellem historisk typografi og nutidskunsten. På workshoppen vil der være mulighed for at arbejde i begge værksteder.

Bogtrykmuseet drives af frivillige – typisk folk der er oplært inden for faget, og kan betjene de nu historiske maskiner. Det er ikke længere muligt at blive uddannet indenfor faget, og det er derfor vigtigt at få videregivet den viden og erfaring de frivillige har.

Workshoppen afsluttes med en finissage, hvor deltagerne får mulighed for at præsentere deres arbejder – både processen og færdige værker. Finissagen afholdes i samarbejde med Bogtrykmuseet på Lundvej 8, Viborg. Efterfølgende vil der være mulighed for at de grafiske eksperimenter blive vist på Viborg Bibliotekerne.

Foreløbig program:

Grafisk Eksperimentarium fredag den 23. februar til søndag den 3. marts 2024

Grafiske teknikker, bogtryk samt Artists Books – fortsættelse

Undervisere: Grafiker Tanja Nellemann Kruse, grafiker Yngve Riber og typograf Bent Kvisgaard

Antal deltagere: 14

Fredag 23. og lørdag 24. februar: Præsentation af grafiske teknikker og Artists Books ved Tanja Nellemann Kruse

Mandag den 26. februar og tirsdag den 27. februar: Grafiske eksperimenter ved grafiker Yngve Riber og typograf Bent Kviesgaard

Fredag den 1. marts 15-17: Åbent værksted

Den øvrige tid arbejdes der på egen hånd.

Information om:

Vingaards Officin – Bogtrykmuseet Viborg er et arbejdende bogtrykmuseum, hvor man kan opleve dagligdagen som den var på bogtrykkerierne i midten af 1900-tallet. Museet omfatter et stort sætteri med både håndsætteri, maskinsætteri og skriftstøberi – der er trykkeri og bogbinderi og et maskinværksted hvor reparation og restaurering udføres. Bogtrykmuseet ligger i udkanten af Viborg på ’Cecilielund’, Lundvej 8, 8800 Viborg.

www.vingaards-officin.dk

Grafisk Værksted Viborg blev etableret i efteråret 2020 af Vingaards Officin i samarbejde med medlemmer fra Kunstforum Viborg. Værkstedet har lokalitet på samme adresse som Vingaards Officin.

www.gv-viborg.dk

Kunstforum Viborg blev etableret i december 2014 for at skabe et fælles forum for de professionelle kunstnere i Viborg. Foreningen har pt. 28 medlemmer, og vil gennem kunstaktiviteter bringe Viborg Kommune ”på det kulturelle landkort”. Kunstforum Viborg vil medvirke til at styrke og understøtte kommunens kulturliv, samt vækstlaget af unge kommende kunstnere. 

www.kunstforumviborg.com

Projekt ledes af Billedhugger Henning Elving, Billedkunstner Annette Gerlif og Billedkunstner Pia Pan. Alle er medlem af Kunstforum Viborg og BKF mm.

Invitation til PICNIC og sommerfest

Onsdag den 16. august kl. 16 ved Huggeormen.

Der tændes op i både pizzaovn og grill, sørges for bar, overdækning, borde, bænke og engangsservice – samt punch som velkomstdrink. Vi indkøber salat, pizzadej, pizzasovs og ostetopping og noget til grillen.

Medbring gerne forskelligt fyld til at komme på pizza eller grill.

Af hensyn til indkøb, vil vi gerne vide, hvor mange er deltager. Tilmelding sker ved indbetaling af 20 kr. på MobilePay: 4224TV

Program: Mulighed for karaoke, fællessang og en klimavenlig happening.

Adresse: Thomas Koppels Gade 19, 8000 Aarhus C 

Picnic er et samarbejde mellem Aarhus Billedkunstcenter, Huggeormen, KUFA og BKF-Midt

www.huggeormen.dk
www.aabkc.dk
www.danskebilledkunstnere.dk
www.bkf-midt.dk

Indkaldelse til årsmøde Bkf-Midtjylland 25. april 2023 kl. 16
 

På KH7 Artspace, Sydhavnsgade 7. 8000 Aarhus C. https://www.kh7artspace.dk/
Vi har igen i år inviteret oplægsholdere i forbindelse med Årsmødet:

 • Marie Thams forperson, BKFs hovedbestyrelse. En enestående mulighed for medlemmerne, for at høre – og at stille spørgsmål til -vores forbunds arbejde og seneste tiltag.
 • Faglig medarbejder Anne Lie Stokbro fra Kunstetagerne i Hobro

 
BKF Midtjylland er værter ved et mindre, men yndigt traktement.
Årsmøde:
Yderligere forslag til dagsorden, bedes indsendes senest d. 14/4 til info@bkf-midtjylland.dk
DAGSORDEN:
1. Valg af ordstyrer
2. Valg af referent
3. Valg af 2 personer til at tælle stemmer
4. Årsberetning ved formanden
5. Fremlæggelse af regnskab ved kassereren.
6. Fremlæggelse af kursusregnskab ved Ole C Hansen.
7. Indkomne forslag
8. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer. På valg er Verner, Steffen og Mette
9.  Eventuelt 
 
Vi håber også, at det også bliver muligt, at se de aktuelle udstillinger på KH7 Artspace. https://www.kh7artspace.dk/
Venlig hilsen Annette Gerlif, Mariane Lyngsøe, Inge Ørntoft, Steffen Tas

Open Call til kunstnere: Verdensmålsgavlene
Deadline senest 8. oktober 2021

En ny international kunstattraktion i Danmark søger 17 kunstnere til 17 kunstværker på gavle i 17 byer: Maleri, grafik, lyd, lys, landart, litteratur, opera, skulptur, arkitektur og design, street og dance mm. 
Kort beskrivelse af projektet

Verdensmålsgavlene i Midtjylland er et projekt med internationalt udsyn, der etableres med forskellige partnere, fx kunstnere, kommuner, byer og landsbyer, lokale kulturaktører, turist- og erhvervslivet samt fonde.
Det foregår udendørs – og vil give borgere, turister og erhvervslivet en enestående og anderledes kulturoplevelse i eget nærområde.
Verdensmålsgavlene i Midtjylland er 17 gavle, 17 kunstarter, 17 byer, 17 samarbejdspartnere, 17 kunstnere, 17 uger og 17 Verdensmål.
Benspændet til kunstnerne er, at gavlene skal være permanente i min. 5 år. Herefter kan værkerne fjernes af de enkelte gavlejere.

17 byer venter på dit forslag til et gavlprojekt
Hver by har ønsket tre verdensmål og tre kunstarter ud fra byens identitet og egenart.
Projektets styregruppe har fordelt ønskerne til verdensmål og kunstarter, så hver by har ét verdensmål og én kunstart. Projektets kuratorgruppe vurderer de indkomne forslag, og udvælger tre forslag til hver af de 17 byer. 
I hver by besluttes hvilken kunstner, der skal udføre gavlværket i egen by.

Hvad forventer vi af dig?
For at deltage i Open Call skal du på max. to A4-sider præsentere dit pitch til et gavlværk. Det skal være et nyt værk. Det må være i ord, tegninger, billeder eller fotos. Du må gerne henvise til en website med yderligere information. Du skal tydeligt gøre opmærksom på hvilken by (verdensmål og kunstart), du ønsker at arbejde med. Det er vigtigt, at du samtidig har overvejet hvordan, dit gavlværk/performance kan permanentgøres i min. 5 år. Du skal beskrive, hvordan du arbejder med bæredygtighed i processen og selve udførelsen af kunstværket. Du skal også beskrive hvilke forventninger, du har til den lokale arbejdsgruppe – og hvilke målgrupper du ønsker at arbejde med, fx skolebørn, pensionister, erhvervsliv. Beskriv også hvordan, du vil samarbejde med byen i ugen op til præsentationen/opførelsen, som foregår fredag og/eller lørdag i samme uge.
Oversigt over kunstarter, verdensmål, byer, placering samt de lokale gruppers forventninger til værket findes her: https://www.ikast-brande.dk/borger/kultur-og-fritid/kunst/open-call

Kuratorer
Projektets tværgående kuratorgruppe med bl.a. Søren Taaning fra Skovsnogen, Katrine From fra Heart, Mads Bille fra Den Jyske Sangskole er garant for kunstattraktionens faglige niveau.

Tidsperspektiv
·         Deadline: Dit idépitch på to A4-sider plus budget må max fylde 10 MB og skal være indsendt til mailadressen mailars@ikast-brande.dk senest fredag d. 8. oktober 2021 kl. 23.59.
·         Kuratering: Onsdag d. 13. oktober udvælger kuratorerne tre idépitch til hver af de 17 byer. De valgte kunstforslag bringes videre til den lokale arbejdsgruppe i hver by. Enkelte byer kræver politisk godkendelse inden den endelige godkendelse af forslaget. I tilfælde af at ingen af de tre indkomne forslag kan godkendes, er det muligt for projektet at indbyde en anden professionel kunster.
·         Svar til kunstnere: Udvælgelsen offentliggøres fredag d. 29. oktober 2021.
·         Heldags-workshop for kunstnere og byernes lokale arbejdsgrupper: Lørdag d. 27. november 2021 kl. 10-21 inkl. spisning. Sted: Teatersalen, Remisen Brande, DK-7330 Brande.
·         Fernisering: Gavlværkerne offentliggøres med fernisering i perioden uge 17-38 (minus uge 27-30) i 2022. Projektet forventer at livestreame alle 17 ferniseringer til byer i Europa. Optagelserne anvendes desuden som PR for kunstprojektet ’Verdensmålsgavle i Midtjylland’.

Økonomi
Hvert gavlværk har op til 115.000 / DKK 15.000 EUR til rådighed inkl. idépitch. Budget på dit værk fremsendes sammen med pitch. Beløbet indbefatter materialer, udførelse og honorar til kunstneren.
Rejse, ophold og forplejning afregnes særskilt, hertil er afsat max 10.000 DKK/1300 EUR pr. gavlværk. 
Til enkelte gavlværker/kunstarter kan evt. ansøges puljer og fonde til udvikling og produktion af gavlværket, hvilket projektet er behjælpelig med. Det skal anføres i dit idépitch, hvilke muligheder du kender til.
Det er muligt at få udbetalt 25% af honoraret i 2021.
Fællesudgifter til teknisk produktion, livestreaming, markedsføring, møder, fernisering mv. afholdes samlet for hele projektet.
Ikke godkendte pitch honoreres ikke. 
Markedsføringsrettighederne til de 17 verdensmålsgavle tilhører projektet.
De 17 gavlværker tinglyses på gavlen i 5 år. Herefter er det ejeren af gavlen, der har ansvaret for værket.

OBS
Projektets endelige gennemførelse er afhængig af 100% finansiering, pt. har vi opnået 2/3 af budgettet. Den resterende finansiering vil foregå hos regioner, fonde og private donationer.

Kontaktoplysninger
Du er velkommen til at kontakte projektkoordinator Maibritt Larsson på mailars@ikast-brande.dk eller på tlf. +45 2086 6604, hvis du har nogle spørgsmål til projektet.


Indkaldelse til årsmøde i Bkf midt
8. september 2021 kl. 15.00


På KH7 Artspace, Sydhavnsgade 7. 8000 Aarhus C.
Der er parkering.
https://www.kh7artspace.dk/
 
Mødet starter med besøg /oplæg af

 • Leder af Godsbanens Åbne Værksteder Marianne Buus fortæller om mulighederne på værkstederne. og der er mulighed for at stille spørgsmål til fx Lasercutteren, Tekstil og Formværkstedet.
 • Line Sandvad Mengers der pt er barselsvikar for Kirstine Højmose på Aarhus Billedkunstcenter. Line kan fortælle om centrets arbejde + udviklingen og den kommende flytning til Sydhavnen.

Pause med det store kaffe, the, kage og frugt-bord!
Årsmøde:
Forslag til dagsorden kan sendes senest d. 1/9 til info@bkf-midtjylland.dk

DAGSORDEN:
1. Valg af ordstyrer
2. Valg af referent
3. Valg af 2 personer til at tælle stemmer
4. Årsberetning ved formanden
5. Fremlæggelse af regnskab ved kassereren
6. Fremlæggelse af kursusregnskab ved Ole C Hansen.
7. Indkomne forslag
8. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer.
På valg er Verner Brems, David Ramirez og Mette Skriver der alle genopstiller. Vi vil  gerne have flere med!!!
9. Ønsker fra medlemmerne omkring udvalgets fortsatte arbejde/indsatser, omkring fx kurser o.a.
10. eventuelt 

Er er også mulighed for at se de udstillinger der er på stedet pt.
Venlig hilsen Steffen Tast, Verner Brems, David Ramirez og Mette SkriverKH7 artspace er et kunstnerfællesskab med  flere tilhørende udstillings -rum på Sydhavnen i Aarhus.

Tidligere aktiviteter 2021…
Kære alle
Det er med stor glæde at vi nu endelig kan indkalde til sammenkomst:
Picnic på Huggeormen den 1. juni kl. 15 – 22
Program:  Den store container skal dekoreres og vi bygger i fællesskab en stor pizzaovn, arrangørerne sørger for materialer, brænde, engangsservice – og pizzadej og tomatsovs – medbring selv evt andet fyld/tilbehør til din pizza.
Der vil også være en bar med kaffe og the + lækre drinks!
Sig endelig til, hvis du vil hjælpe til med de forskellige opgaver som bygning af ovn, fyring og dekoration af container. Man må gerne tilmelde sig på begivenheden på facebook, så vi har en ide om hvor meget der skal købes ind!
Arrangører: Huggeormen, Aarhus Billedkunstcenter og Bkf Midtjylland.

DRIFTSKONTORET – det kunstnerdrevne udstillingssted på Bruunshaab Gl. Papfabrik i Bruunshaab ved Viborg samarbejder med Aarhus Billedkunstcenter om et residency for en midtjysk billedkunstner i perioden 12. – 28. april 2021. Opholdet afsluttes med en mindre udstilling i DRIFTSKONTORET, med fernisering 28. april.
Læs hele opslaget her:

Picnic træf og Solhvervsfest d. 5. april 2021
Udendørs ved Huggeormen, Godsbanen
arr: Bkf Midt, AaBKC og Huggeormen
 – hvis det er muligt for corona – ellers skyder vi den til senere…

Grafikværksted på Djursland, ved Bønnerup Strand åbner for leje
Værkstedet består af en Van Ginkel raderpresse, max trykflade 150 x 80 cm. En litopresse med sten, valser og slibebord. Under slibebordet står en vertikal tank med jernklorid. Derudover pladesaks, sprøjtekabine til airbrush,  passepartoutskærer, rammeklipper og rammesamler og glaskærer. Faciliteterne står til disposition for dig der kan arbejde selvstændig f. eks. 1-2 dage om ugen eller efter aftale. Materialer såsom håndværktøj, papir og trykfarve medbringes. Nærmere oplysninger fåes ved at kontakte mig på mobil: 30633799. mail: vidarhutvik@gmail.com.

Nedenfor kan I læse om en konkret mulighed for kunstnere at arbejde sammen med andre kunstnere og kulturprofessionelle i relation til andre europæisk kulturhovedstæder.Ansøgningsfristen er 31. okt. 2020.
http://www.cultouriscapital.eu/open-call-to-cultour-is-capital-fest-show-your-talent/

Information og tilmelding:Højbjerg FotoGrafiske Værksted
Oddervej 80 C
8270 Højbjerg
Telefon: 86 72 54 39 eller 20 37 30 03 (mobil)
e-mail: hoejbjerg.foto@mkb.aarhus.dk
Nyt fra Højbjerg FotoGrafiske Værksted
Kære alle medlemmer i BKF/Midtjylland
 Højbjerg FotoGrafiske Værksted er åbent dagligt 11-17, mandag – torsdag.
 Værkstedet henvender sig primært til professionelle billedkunstnere eller andre med tilsvarende kvalifikationer i æstetiske fag samt studerende fra kunstakademierne.
Der pågår ikke nogen egentlig undervisning, men man kan arbejde med egne projekter og få råd og vejledning/instruks af kunstfaglig leder, Inger Lise Rasmussen.
Interesserede kan indgå i mindre grupper på for eks. 3 brugere og booke sammen og få glæde og udbytte af samarbejde.
Lige nu venter Værkstedet på at få godkendt en ADOBE licens, og der arbejdes intenst på sagen.
Værkstedets faciliteter står til rådighed efter aftale med Inger Lise Rasmussen på telefon 86 72 54 39 / 20 37 30 03 eller værkstedets mail: 
hoejbjerg.foto@mkb.aarhus.dk
Man er også velkommen til et uforpligtende besøg efter aftale.
 Værkstedet er stort og rummeligt med plads til afstand i diverse arbejdssituationer, og der findes naturligvis de nødvendige værnemidler.
Værkstedet er arbejdsmiljøcertificeret.

Aktiviteter efterår 2020 og nye vilkår
Desværre er corona-virussen lige så uforudsigelig som kunsten – snart er det de ældre, der er i farezonen, hvorefter det er de helt unge ivrige efter oplevelser, der udfordrer virussen.
Alle kan dog komme på værkstedets mailliste, og i det omfang der er plads, deltage i foredragene.
I nærværende situation vil deltagerantal imidlertid være begrænset grundet de afstandskrav, der stilles i forbindelse med COVID-19.
På trods af dette er vi glade for at præsentere følgende:
Fraværets Nærvær, Phantom of the MissingMandag den 28.09 kl. 19.00.
Ditte Lyngkær,
 fra serien om Livet og døden og dens billedkultur.
Med udgangspunkt i udstillingen Fraværets Nærvær på Moesgaard Museum og bogværket Phantom of the Missing med cyanotypier af de dødes ting fortæller Ditte om sit arbejde med denne specifikke teknik og forholdet til de døde.
(Dette foredrag var oprindeligt planlagt til at løbe af stablen i foråret, men måtte pga. corona nedlukningen udskydes – til nu).
 Fotografiets AlliancerMandag den 26.10 kl. 19.00.
Lars Morell, skribent og idehistoriker i dialog med billedvæveren Inge Bjørn i forbindelse med udgivelse af første bind af bogværket  Asger Jorn og Gèrard Franceschi på Gotland. Sidstnævnte var en fremragende fransk fotograf kendt for sine fotografier fra nordiske kirker og sit samarbejde med Asger Jorn. Gèrard Franceschi levede i en årrække sammen med Inge Bjørn, der er kendt for sin bog Oldtidsdragt – Nutidstøj med fotografier af Gèrard Franceschi.

Mandag den 23.11 kl. 19.00.
Finn Thrane, tidligere leder af Museet for Fotokunst, Odense, i dialog med Jens Friis, udgiver af tidsskriftet KATALOG, om at grundlægge en samling af samtidsfotografi og den dermed forbundne kuratering og formidling.
Jens Friis om udfordringen at overtage KATALOG dets voksende betydning og synlighed i et stort internationalt forum.
Entré 50 kr. for hvert enkelt foredrag.
Der betales på aftenen – vi modtager kontanter eller mobilepay.
Tilmelding helst senest dagen før hvert enkelt foredrag.
Venlig hilsen
Inger Lise Rasmussen // Højbjerg FotoGrafiske Værksted
Ole C Hansen // BKF/Midtjylland – kursus 
Information og tilmelding:Højbjerg FotoGrafiske Værksted
Oddervej 80 C
8270 Højbjerg
Telefon: 86 72 54 39 eller 20 37 30 03 (mobil)
e-mail: hoejbjerg.foto@mkb.aarhus.dk

Grundet corona situationen bliver vi desværre nødt til at udskyde datoen for ‘Intro til sten’ kurset i Huggeormen. 
Det er meget beklageligt at vi igen skal ændre det planlagte tidspunkt og frustrerende ikke at kunne give jer en ny dato. Men da vi ikke kan være sikre på at det er risikofrit, kan vi ikke gøre andet. Det er ikke optimalt at undervise, dele maskiner og værktøj. Og overholde afstandskrav og afspritnings regler. Så jeg beklager meget! Når jeg ved noget nærmere får i besked. Og så håber vi at i kan være med, når vi finder en ny dato. 
Alt det bedste. Vh. Freja Niemann Lundrup Freja.lundrup@gmail.com

PICNIC – Onsdag den 19. august 2020 kl. 17 ved Huggeormen, et arrangement a’la sidste år, arrangeret i samarbejde med Aarhus Billedkunstcenter og den kunstnerdrevne Værkstedsplads Huggeormen. Vi tænder op i grillen og sørger for overdækning, borde, bænke og engangsservice, musik mm – samt en dejlig punch som velkomstdrink. Man kan deltage i dekorationen af en container – og der er bar hvor man købe funny drinks, kaffe, øl og vand. Medbring selv det du vil spise/grille. Adresse: IP. Hiort-Lorenzens Vej 19 A-D, 8000 Aarhus, mere info omkring Huggeormen: https://www.facebook.com/huggeormen/

Bkf Nyhedsbrev april 2020
Kære alle
Vi havde glædet os rigtigt meget til Årsmødet i år – ikke mindst fordi det var lykkes at sammensætte et  program med rigtig gode oplægsholdere!
Men som så meget andet i denne underlige tid, er vi nødsaget til at udsætte årsmødet på ubestemt tid.
Det samme gælder desværre også forårets planlagte kurser i Intro til Sten og Raku.
Vi regner med, at det på et senere tidspunkt, vil blive muligt at gennemføre både kurser og årsmøde.
I mellemtiden arbejder vores forbund hårdt, for at afbøde de værste konsekvenser som Coronakrisen har for professionelle kunstnere – på hjemmesiden kan man læse om
Nedlukningen af kulturlivet betyder aflyste udstillinger, aflyste undervisningsjobs og nedgang i salget af kunst. BKF er i dialog med Kulturministeriet og Folketingets kulturordførere om hjælp til kunstnerne. På linket herunder er oversigt over BKF’s nyheder og pressemeddelelser om kunstnernes vilkår i coronakrisen.
https://www.bkf.dk/coronakrisen-har-ramt-kunstlivet/
Håber vi at I har det godt derude, pas på jer selv –

På vegne af Bkf Mitjylland – Lyse forårs hilsner fra Mette Skriver

Kurser
Det er nu muligt at melde sig til forårets kurser, der er bl.a. en intro til arbejdet med sten og et keramisk kursus med Raku – læs mere her https://bkf-midtjylland.dk/kurser/

Indkaldelse til årsmøde i BKF-midt onsdag d. 29. april 2020 kl. 15.00, på KH7 Artspace, Sydhavnsgade 7. 8000 Aarhus C. https://www.kh7artspace.dk/
Årsmødet nærmer sig – og vi har planlagt forskellige indslag til dagen. Vi får besøg m oplæg fra:
1. Nis Rømer, formand for Billedkunstnernes Forbunds hovedbestyrelse
2. Kirstine Schiess Højmose fra Aarhus Billedkunstcenter
3. Forskellige ledere fra Godsbanens Åbne Værksteder fortæller om mulighederne på værkstederne, og der er mulighed for at stille spørgsmål til fx Lasercutteren, Tekstil og Formværkstedet.
Efter en pause med kaffe, the og kage, forsætter vi med årsmøde ifølge vedtægterne:
DAGSORDEN:
1. Valg af ordstyrer
2. Valg af referent
3. Valg af 2 personer til at tælle stemmer
4. Årsberetning ved formanden
5. Fremlæggelse af regnskab ved kasserer Steffen Tast
6. Fremlæggelse af kursusregnskab ved Ole C Hansen
7. Indkomne forslag
8. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer.
På valg er Pia Pedersen, Birthe Reinau og Michael Bredtved der alle ikke ønsker genopstilling. Og Verner Brems, David Ramirez og Mette Skriver der alle genopstiller.
9. Ønsker fra medlemmerne omkring udvalgets fortsatte arbejde/indsatser, omkring fx kurser o.a.
10. eventuelt 
Venlig hilsen Birgit Bjerre. Steffen Tast, Verner Brems, Michael Bredtved, David Ramirez, Birthe Reinau, Pia Pedersen og Mette Skriver

Info fra Art Weekend Aarhus:
Det er med stor glæde at Kunsthal Aarhus, Aarhus Billedkunstscenter, Galleri Image og kunsten.nu kan præsentere Art Weekend Aarhus 2020. Årets Art Weekend falder i år d. 2. – 4. Oktober 2020.

Art Weekend er en samlende begivenhed for det professionelle aarhusianske kunstmiljø og et udstillingsvindue, der skal eksponere det bedste fra byens kunstscene både nationalt og internationalt.
Vi opfordrer derfor professionelle billedkunstnere til at indsende projektforslag til værker, pop-up-udstillinger og events, som de ønsker at realisere under Art Weekend Aarhus.
Som noget nyt vil indsendte projektforslag i år blive bedømt af en jury, bestående af repræsentanter fra styregruppen bag Art Weekend Aarhus. Det sker i bestræbelserne på at skabe en festival med en markant samlet profil.
Fristen for indsendelse er fredag d. 20. Marts 2020.
Der er forholdsvis frie rammer til at udvikle udstillingsprojekterne, men ved bedømmelsen vægtes især projekter, som indeholder inddragende events og professionelle samarbejder, så Art Weeakend Aarhus både kan tilbyde publikum spændende oplevelser og styrke de faglige netværk på byens kunstscene.
I projektbeskrivelsen bedes I kort redegøre for projektets omfang og karakter, hvilke kunstnere der er involveret, hvor projektet skal realiseres osv. Fremsend gerne billedmateriale (max 10 billeder), så juryen bedst muligt er i stand til at vurdere projektets kvalitet.
Man kan forvente svar på sin ansøgning primo april. Der gives ikke begrundelse for eventuelle afslag.
Husk at I kan søge Statens Kunstfond (30/5) samt Kulturudviklingspuljen (1/2 & 1/5) – både til realisering af jeres projekter og til dækning af deltagergebyr i Art Weekend Aarhus. Bemærk venligst at Art Weekend Aarhus ikke yder økonomisk tilskud til realisering af projekter. Deltagende projekter skal derfor selv sørge for finansieringen.
Dbh.
Art Weekend Aarhus

https://artweekend.dk/?fbclid=IwAR265b_dslvKpopzjQzGqoxFOQ43rjhJawUW4XUHFdWvZcsNCTi4casjpm8
https://artweekend.dk/kontakt/

På Højbjerg FotoGrafiske Værksted findes der ikke alene et mørkekammer men så sandelig også en trykpresse, der bruges flittigt i forbindelse med tryk af bl.a. fotogravure.
Højbjerg FotoGrafiske Værksted – aktiviteter januar 2020 og frem
Værkstedet og dets faciliteter er åbne for individuelle projekter og kunstfaglig leder Inger Lise Rasmussen kan vejlede og rådgive efter ønske. Benyt muligheden for videreudvikling af erfaringer fra diverse kurser, deltage i open calls og andre udfordringer, der kan synliggøre jer.
Benyt også det miljøgodkendte og veludrustede mørkekammer med muligheder for at arbejde med både store og små formater. Kendskab til analog fotografi en forudsætning, man kan gå flere sammen og udveksle erfaringer.
Kontakt Inger Lise Rasmussen for information.
Værkstedet er åbent mandag-torsdag fra 11.-17

Livet og døden og dens billedkultur – en foredragsrække februar-marts 2020
17. februar 2020
DØDSMASKER OG BOGVÆRKET ’CAMPO VERANO’ v. Torben Eskerod
En fortælling om den fotografiske rejse gennem mere end 30 år med fokus på livet og døden som tema.
2. marts 2020
DET SIDSTE BILLEDE v. Jannie Uhre Ejstrud
Sorg og fotografisk mindekultur i Danmark fra 1800-tallet til nutiden.
16. marts 2020
FRAVÆRETS NÆRVÆR, PHANTOM OF THE MISSING v. Ditte Lyngkær
Om udstillingen Fraværets Nærvær på Moesgaard Museum og bogværket Phantom of the Missing med cyanotopier af de dødes ting.
Alle foredrag afholdes mandage kl. 19-21. 
Tilmelding til Høbjbjerg FotoGrafiske Værksted senest dagen forinden.
Foredragsrækken er et samarbejde mellem BKF/Midtjylland og Højbjerg FotoGrafiske Værksted.
Tilmelding og information:
Højbjerg FotoGrafiske Værksted, Oddervej 80 C, 8270 Højbjerg
Telefon: 86 72 54 39 eller 20 37 30 03 (mobil) e-mail: hoejbjerg.foto@mkb.aarhus.dk
Ditte Lyngkær, cyanotypi fra bogværket Phantom of the Missing (Foto: Ditte Lyngkær)

Værkstedet primo 2020
Netforbindelse Vi beklager at værkstedet gennem noget tid desværre har været ude af stand til at opretholde en rimelig kontakt til brugerne via email. Problemet er nu løst, da TDC efter nogen ventetid har etableret netforbindelse. Værkstedet tilbyder fortsat wifi til brugerne.
Ny hardware Værkstedet har fået nye printere og en iMAC med en Officepakke, der tages i brug primo februar.
Aftaler om brug af værkstedet og mørkekammer sker ved henvendelse til  kunstfaglig leder Inger Lise Rasmussen. På sigt forberedes begynderkursus i fotogravure m.v. med Inger Lise Rasmussen. Kurser oplyses ved næste nyhedsmail.
OBS! Under planlægning
Marts-april
påske – og rest-ferie
Sommer- efterår 2020
Maj 2020 er kunstfaglig leder Inger Lise Rasmussen inviteret til være gæstelærer på det legendariske kunstakademi i Dresden https://www.hfbk-dresden.de/
Workshop
Juni eller juli Fotografiet som objekt.
Workshop med fotografen Kristian Sæderup, uddannet på Journalisthøjskolen, Aarhus  og fotoskolen Fatamorgana. Kristian arbejder med kulturlandskaber.
Foredrag efterår
Fotografiets alliancer.

1. Lars Morell, skribent og idehistoriker i dialog med billedvæveren Inge Bjørn i forbindelse med udgivelse af første bind i bogværket Asger Jorn og Gérard Franceschi på Gotland. Gérard Franceschi var en fremtrædende fransk fotograf kendt for sine fotografier fra nordiske kirker.
2. Finn Thrane, tidligere leder af Museet for Fotokunst, Odense, i dialog med Jens Friis, udgiver af tidsskriftet KATALOG, om at grundlægge en samling af samtidsfotografi og den dermed forbundne kuratering og formidling.
Jens Friis om udfordringen at overtage KATALOG dets voksende betydning og synlighed i et stort internationalt forum.
Workshop og foredrag forventes afholdt på Højbjerg FotoGrafiske Værksted  og sker i samarbejde med BKF Region Midt under forudsætning af, at der kan opnås støtte.
hilsen Inger Lise Rasmussen // Højbjerg FotoGrafiske Værksted Ole C Hansen // BKF/Midtjylland – kursus
Foredrags rækken Livet og døden og dens billedkultur er støttet af BKFO-Fonden og Kulturudviklingspuljen ved Aarhus Kommune.

”INTRO TIL STEN”
En grundlæggende introduktion til arbejdet med sten, gennemgang af de mange typer af sten og deres egenskaber/muligheder.
Et godt fundament for at kunne vælge og tænke i sten – fx i forbindelse med udsmykninger og/eller selvstændigt arbejde.
Man får mulighed for at prøve kræfter med både forskellige typer af sten og værktøj, samt teknikker og overfladebehandlinger.
Undervisningen varetages af stenhuggermester Filip Møller fra Horsens og billedhugger Freja Niemann Lundrup.

Sted
Kurset foregår ved den nye fælles skulpturværkstedsplads for billedkunstnere i Aarhus kaldet HUGGEORMEN, og efter kurset er det muligt for deltagerne evt. at fortsætte arbejdet og anvende værkstedets faciliteter.
Varighed:  2 dage á 6 timer.
Tidspunkt:  16. – 17. maj
Tilmelding: info@bkf-midtjylland.dk  
Pris:  For BKF medlemmer 1.900 kr.
ikke-BKF medlemmer 2.400 kr.
Prisen inklusiv materialer
Tilmelding senest 17. april 2020

Raku
Raku er en kunstart der udspringer af Zen-buddhismen, ligesom eksempelvis også de japanske stenhaver, bonsai, ikebana og haiku-digtningen gør. Zen og Raku bygger på en stærk og anderledes opfattelse af skønhed, natur og tilfældigheder. Raku’en er rå og klodset, afspejler materialet, processen – og naturen.
I Rakuen søger man materialets iboende skønhed og ufuldstændighedens uhåndgribelige charme. Raku bidrager med en umiddelbar og enkel forståelse af keramikkens væsen og processer.
Dag 1. Introduktion til raku-processen, og praktikken omkring tørring, forglødning og glasering af emnerne. Intro til forskellige keramiske teknikker: såsom plade-, kvætse- og pølse-teknik.
I ugen mellem de to kursusdage, tørres og forglødes tingene, så de er klar til den udendørs brænding i rakuovnen på dag 2.
Dag 2. Selve den spændende og dramatiske brænding foregår udendørs i en gasfyret ovn. Normalt tager glasurbrændinger i den elektriske ovn to døgn – men her kan man følge hele processen direkte, og selve brændingen varer kun ca. 20 min. Herefter placeres tingene i savsmuld, og der sker en iltreduktion, som er med til at danne de smukke og fascinerende krakeleringer og glasureffekter, som er rakuens kendetegn. 
Tidspunkt: fredag 1. maj og fredag 15. maj, begge dage kl. 14-20.
Sted: 
Dag 1. Formværkstedet på Godsbanen
Dag 2. Ved Huggeormen, en skulpturværkstedsplads i Den Grønne Kile bag Godsbanen.
Underviser: Mette Skriver, er uddannet på Det Jyske Kunstakademi, arbejder med keramik/skulptur og har undervist i Raku igennem mange år på Den Skandinaviske Designhøjskole. Tidligere ansat på Formværkstedet på Godsbanen i Aarhus. www.mettekskriver.com
Pris:  For BKF medlemmer 800 kr., 1.200 kr. for ikke-BKF medlemmer. Prisen er inklusiv materialer: 8 kg ler, forglødning, glasurer, rakubrænding, gas, savsmuld mm.
Tilmelding: info@bkf-midtjylland.dk  senest 15. april 2020

”STØBNING OG GLASERING AF KERAMISK BETON”
kursus med Anja Bache, mere info senere.
Anja Margrethe Bache
mail@anjabache.com
www.anjabache.com

Mixed Media Installation artist
Invited Professor
Academy of Craft and Design
Department of ceramic art
Gothenburg University
MFA the Royal Danish Academy of Fine Arts
School of Visual Arts
PhD Architecture
Master of Science Engineer

Alle inviteres til at indsende værker til KP20.
Online ansøgning starter d. 28. januar på www.kp-spring.dk
Deadline er d. 18. februar.
Everyone is invited to submit works to KP20.
Online application starts 28 January at www.kp-spring.dk
Deadline is 18 February.
Censurkomité/Selection Committee KP20:
Milena Bonifacini, Kaspar Bonnén, Esben Klemann, Bodil Sohn og Mariko Wada.
SPRING20:
Marie Kaarøe
Pascal Mayet
Kamilla Mez
Olivia Willman
Vejleder: Marianne Jørgensen
Venlig hilsen
KP’s bestyrelse
Se mere på www.kp-spring.dk

Alle inviteres til at indsende værker til KP20.
Online ansøgning starter d. 28. januar på www.kp-spring.dk
Deadline er d. 18. februar.
Everyone is invited to submit works to KP20.
Online application starts 28 January at www.kp-spring.dk
Deadline is 18 February.
Censurkomité/Selection Committee KP20:
Milena Bonifacini, Kaspar Bonnén, Esben Klemann, Bodil Sohn og Mariko Wada.
SPRING20:
Marie Kaarøe
Pascal Mayet
Kamilla Mez
Olivia Willman
Vejleder: Marianne Jørgensen
Venlig hilsen
KP’s bestyrelse
Se mere på www.kp-spring.dk

Kom og vær med, når Huggeormen fejrer Kyndelmisse med en LYSFEST d. 1. februar 2020 ved solnedgang kl 16:42
Festen varer til kl 20:00 – eller i bedste fald til månen også går ned kl. 00:03.
Der vil blive serveret varm punch og suppe med fladbrød, lavet over bål, til de første 50 gæster.
Vi ser på sagerne i Huggeormen, laver lygter og brænder Raku i mørket.
Tilmeld dig gerne på Huggeormens facebookside/eventen eller på mail: huggeormemail@gmail.com
OBS: Kan du brænde raku, eller har du lyst til at hjælpe med andre forberedelser, så skriv en besked på facebook, eller mail til Huggeormen.
Vi glæder os til at vise, hvor langt vi nu er nået med Værkstedspladsen.
Glædelig kyndelmisse,
Huggeormen

JULEMANDSAKTION PÅ AROS
INVITATION TIL KUNSTNERE I AARHUS OG REGION MIDT

Project ART WRITING inviterer: Vi  rykker i november og december ind i ARoS Public med et projekt, der handler om MANIFESTER. Vi arrangerer d. 12. december en ny version af Solvognens emblematiske JULEMANDSAKTION, hvor de forklædte som julemænd stormede ind i Magasin du Nord og forærede varerne til kunderne. Julen er siden blevet en gigantisk forbrugsfest, som i dag slet ikke er i harmoni med klimakrisen og de ressourcer, der er ved at slippe op på Jorden.
Vores JULEMANDSAKTION vil i stedet for at gøre fråseriet muligt for alle, handle om at levere en kritik af julematerialismen, som kommer til udtryk i det julepyntede ARoS.
Vi benytter et simpelt udklædningsgreb, hvorved alle deltagere får et flot julemandskæg på. Således ’pyntede’ marcherer vi i geled ind og ud af museet på en måde, som udtrykker et evighedstegn, imens vi på julemandsvis HO – HO’er med alle mulige tonaliteter og i afsindige skalaer. Således markerer vi en afstandstagen til julens opulente status quo.
TID og STED ARoS d. 12. december kl. 15.00  – 17.00
Meld dig til JULEMANDSAKTIONEN: artwriting@litteraturen.nu inden d. 5. december.
Efter JULEMANDSAKTIONEN er der

Julehygge med BKF Midt og AaBKC
12. december, 2019 kl. 17.30-20.30
Vogn 1, Godsbanen, Skovgaardsgade 3, 8000 Aarhus C
BKF Midt og Aarhus Billedkunstcenter inviterer til julehygge i Vogn 1 på Godsbanen. Vi serverer årets skønneste, nyfortolkning af den klassiske ris à l’amande med en dertil forførende drink og nisseøl i baren.
Glædelig jul – vi ses i juletræets skær i Vogn 1


Bkf Midt præsenterer vinterens kurser 2019/20:

”SMÅ OG STORE TING I LER”
Fredag 10. januar kl 15-21, fredag 24. januar kl. 15-21 og søndag 26. januar kl. 10-16. Godsbanen i Aarhus.

”SMÅ OG STORE TING I LER”
Forløb
Der arbejdes med små og store emner, eksperimenteres med forskellige keramiske teknikker og overfladebehandlinger: Begitninger, sinterbegitninger, oxyder, dekorationsfarver, penselsglasur, sgrafitto, glasering mm.
Første dag på kurset er der introduktion til processen og de mange muligheder indenfor forskellige typer af ler, farver og glasurer. Der fremstilles prøver, der tørres og forbrændes, så de fælles erfaringer/prøver kan anvendes på de større ting der fremstilles dag 2 og 3. Her er der mulighed for fx at modellere store krukker på drejeskive – eller arbejde med andre emner efter eget valg.

Undervisere
Den første introdag underviser Mette Skriver og de følgende 2 dage varetages undervisningen af Jakob Keis Fiedler der er uddannet på Designskolen i Kolding og desuden har meget erfaring med store keramiske projekter fra sin tid som medarbejder på Tommerup Teglværk.

Sted
Kurset afholdes på Formværkstedet på Godsbanen i Aarhus.
Pris: I prisen er inkluderet 20 kg ler til prøver og små og store emner, brændinger, glasur, opbevaring under tørring, kaffe, the, mm. NB den sidste afsluttende glasurbrænding af det store emne betales separat af den enkelte.
Prisen er 1.880 kr., men da kurset er støttet af BKFO fonden, er prisen kun 990 kr. for BKF-medlemmer.
Tilmelding: send mail tilmette_14s@hotmail.com 
Tid: fredag 10. januar kl 15-21, fredag 24. januar kl. 15-21 og søndag 26. januar kl. 10-16

Kursus 2:
”INTRO TIL STEN” (ingen datoer endnu…)
Vi vil gerne give professionelle kunstnere en mulighed for introduktion til arbejdet med sten: at eksperimentere med forskellige typer af sten, teknikker og overfladebehandlinger, således at man får et udgangspunkt for at vælge og tænke i sten – fx m henblik på udsmykninger og/eller selvstændigt arbejde.
Deltagerne vil få en introduktion til forskellige typer af sten, og forskellige teknikker som kan anvendes i arbejdet med stenhugning: fx hammer og mejsel, vinkelsliber osv.
Undervisningen varetages af stenhuggermester Filip Møller og billedhuggeren Freja Niemann Lundrup.
Sted
Kurset foregår ved den nye fælles skulpturværkstedsplads for billedkunstnere i Aarhus kaldet HUGGEORMEN, og efter kurset er det muligt for deltagerne evt. at fortsætte arbejdet og anvende værkstedets faciliteter.
Varighed:  2 dage á 6 timer. Kurset bliver i det tidlige forår 2020 –  vi vil gerne høre fra dig allerede nu, hvis du er interesseret?

Kursus 3: (ingen datoer endnu…)
”RAKU” – 2 dages kursus med rakubrænding på andendagen. Forår 2020

Kursus 4: (ingen datoer endnu…)
”STØBNING OG GLASERING AF KERAMISK BETON”, v. Søren Thygesen fra Tommerup Teglværk, Forår 2020

WordPress kursus | Januar 2020. 3 aftener i januar 2020Udvikling af egen hjemmeside

Underviser Dorte Lucie Klemensen certificeret Adobe underviser.

1. aften 16. januar kl. 19-22 sted: Eskebæk 10, 8660 Skanderborg
Brugerfladen i wordpress. Oprette sider. Indsætte billeder og tekst. Oprette en menu (og også dropdown)

2. aften 23. januar kl. 19-22 sted: Eskebæk 10, 8660 Skanderborg
Gallerier. Slideshows. Blogindlæg. Indstillinger til WordPress. Plugins (Cookie Law, SEO, sikkerhed) Links

3. aften 30. januar kl. 19-22 sted: Eskebæk 10, 8660 Skanderborg
Sociale medier på hjemmesiden (instagram mm). Deling til sociale medier. Kontaktformular. Indsæt video

Deltagerne får adgang til en lukket facebookgruppe, der kører under hele forløbet, og hvor deltagerne kan stille spørgsmål til underviser. I denne gruppe er der instrukser om, hvad deltagerne skal have klar til kursusstart. Alle skal have deres eget domæne inden start. Alt dette informerer underviseren deltagerne om. På siden vil hun også poste lister over vigtige plugins deltagerne kan installere hjemme (så der ikke bruges for meget tid på plugins på kurset). Alle kursister får et Premium-tema (til at designe siden) installeret af instruktøren. Det er dette tema, der arbejdes i under hele kurset.

Alle deltagerne skal medbringe deres egen computer.
Der er adgang til internettet på stedet.

Begrænset deltagerantal. Tilmelding efter først til mølle princip! 
Kursuspris 350,- for medlemmer af Bkf.
For ikke medlemmer 500,-
Bkf Midt ref: Verner Brems
Tilmelding til vernerbrems@vernerbrems.dk senest 2. januar 2020

Kurset er støttet med midler fra BKFO fonden

SPOR KUNSTEN – Åbne døre Weekenden d. 5.-6. oktober 2019 kl 11 – 17

79 kunstnere åbner dørene og inviterer indenfor på deres værksteder – på forskellige lokaliteter i Århus og omegn (midtjylland)
Oversigt over deltagere mm https://www.sporkunsten.dk/

SPOR KUNSTEN – Debatarrangement Torsdag d 3. oktober kl 15.30 – 18
SPOR KUNSTEN inviterer til et spændende arrangement i Foyéren på Godsbanen.

 • Fernisering af Præsentationsudstilling (79 kunstnere viser “værkstedsselfies”)
 • Artists’ talk og medrivende debat om kunstens væsen og betydning – med kunsthistoriker Hans Jørgen Frederiksen (Aarhus Universitet), kunstnerne Pia Skogberg og Lise Seier Petersen (F.L.A.C.), debattør Tom Jørgensen (Kunstavisen) og direktør Henrik Broch-Lips (Kunst På Arbejde)

Begge arrangementer er gratis

Se evt mere på https://www.sporkunsten.dk/

Mvh Hanne Matthiesen,
formand for SPOR KUNSTEN 

Ledige Kunstnerværksteder
Aarhus Kommune har 2 ledige værksteder pr. 1. februar 2020. Lejeperioden er 6 år.
Du kan søge et værksted, hvis du er professionel billedkunstner og er bosat i Aarhus Kommune eller har væsentlig tilknytning til det aarhusianske billedkunstmiljø.
Kunstnerværkstederne er en del af Aarhus Kommunes støtteordning til professionelle billedkunstnere. Derfor stilles værkstederne til rådighed mod en begrænset brugerbetaling.
Der er to ledige værksteder på Materielgården, Axel Gruhns Vej 1, 8270 Højbjerg:
· Værksted nr. 3, koster 1.490, – per måned inkl. forbrug.  (54 m2)
· Værksted nr. 9, koster 1.260, – per måned inkl. forbrug.  (47 m2)
Læs mere og opret ansøgning på hjemmesiden

https://aarhus.dk/frivillig/for-foreninger-og-faellesskaber/tilskud-stoette-og-puljer/stoette-til-kunst-og-kultur/kunstnervaerksteder/#2
Obs. Ansøgningsfristen er 8. 10.  2019.
Du kan forvente svar senest den 1. 11. 2019.
Yderligere oplysninger kan fås på tlf. 41856673 / 41855975
eller på mail: billedkunstudvalget@aarhus.dk

Kulturforvaltningen, Kultur og Borgerservice, Aarhus Kommune
Skovgaardsgade 3E, 8000 Aarhus C

Huggeormen – en skulpturværkstedsplads i Den Grønne Kile på Godsbaneområdet


Huggeormen – en skulpturværkstedsplads i Den Grønne Kile på Godsbaneområdet.
(tidligere benævnt Marksneglen)
Der er opstået en stor fornyet interesse for de kunstneriske håndværksfag. Billedhuggerfaget kræver en del plads og ressourcer – både professionelle kunstnere, vækstlaget samt de unge der er færdige på Kunstakademierne mangler egnede værkstedsfaciliteter. Der er et stærkt behov for et sted hvor processer som ex. stenhugning, svejsning, bronze- og beton-støberi – der fylder, larmer ryger og støver, kan få plads. Også eksperimenterende keramiske brændinger med jordovne, raku og pit-brændinger savner et egnet sted. Vi ønsker at skabe en fælles Værkstedsplads, der kan huse disse processer og ting i storformat på det tidligere Godsbaneareal i Aarhus.
Netværk og vidensdeling
Vi vil gerne styrke udøvelsen af disse fag – samle kompetencer og erfaringer – og skabe mulighed for at eksperimentere og udveksle viden i fællesskab. Arbejdsgruppen bag projektet består både af helt unge og ældre etablerede kunstnere, bl.a. Julie Stavad, Freja Niemann Lundrup, Laura Hjort Jensen, Lene Desmentik, Bjørn Kromann, Jens Rømer, Marianne Jørgensen, Kim Grønborg, Mette Skriver. Vi har under hele processen arbejdet tæt sammen med Aarhus Billedkunstcenter (AaBKC).
Den ny bydel Aarhus K
Den Grønne Kile er det område der strækker sig fra Godsbanen og helt ud på den anden side af Ringgadebroen, hvor den møder åen og Brabrandstien. På udvalgte steder er det muligt at ansøge om en plads og mulighed for at etablere aktivitet. Vores område er placeret ved Bygning K, her bliver adgang til toilet, bad og thekøkken, samt el, vand og renovation, hvorfor man betaler en månedlig husleje.
Økonomi
Vi har modtaget 75.000 kr. fra Aarhus Kommunes Kulturudviklingspulje, penge som vil blive anvendt til indkøb af container (lagerplads/værktøj), traverskran, overdækning, mm. Der etableres en forening, hvis formål det bliver at drive og udvikle Skulpturværkstedspladsen/Huggeormen. Selve driften af Værkstedet kan også til dels finansieres af workshops/Masterclasses/mm afholdt på stedet for både professionelle og uddannelsesinstitutioner.
Vil du være med?
Vi vil lige nu gerne høre nogle bud fra alle interesserede på: Hvilke emner, workshops og/eller undervisere man kunne ønske sig. Kontakt os også, hvis I gerne vil benytte værkstedspladsen til et projekt i en periode – eller som et mere permanent værksted.
Kontakt Mette Skriver, mette_14s@hotmail.com
Orienteringsmøde og stiftende generalforsamling mandag d. 3. juni kl. 19,
Ved Huggeormens Skulpturværkstedsplads ved Bygning K, der ligger imellem Institut for (X) og Ringgadebroen (vis a vis Reuse). Se kort.
Arbejdsgruppen er vært ved en øl eller en Huggeormepunc

Højbjerg FotoGrafiske Værksted – program forår og sommer 2019
Opdateret 30. april 2019
MAJ
Kursus i fotogravure /begyndere
20.-21.-22. maj, daglig 10-17
Underviser Inger Lise Rasmussen
Deltagerbetaling 1.400 kr. plus materialer cirka 3-400 kr. efter forbrug
Tilmelding. Senest 14. maj

Fotogravure er en fotografisk ædeltryksteknik, hvormed man kan trykke et fotografi som et originalt dybtryk. Der tages udgangspunkt i digitalt foto og deltagerne kan eventuelt medbringe færdige print på transparenter (som inkjet eller laser print) eller printe ud på værkstedet. Elementært kendskab til photoshop en forudsætning. Instruktion ved tilmelding.
Max 4 deltagere. Se opfølgende kursus i juli. (8.-9.-10.juli)

JUNI
Workshop i analog fotografi og mørkekammerteknik ved Stuart McIntyre.
17.-18.-19.-20. juni, daglig 10-17. Deltagerbetaling 1.500 kr. inklusive materialer og kemier. Tilmelding senest 7. juni.

Analog fotografi er vendt tilbage med fuld kraft, og bruges især til kunstprojekter.
Nu er det ikke enten analogt eller digitalt, det er både og!
Lær at beherske den analoge teknik, få kontrol over dit kamera,
fremkald film og kopier billeder i mørkekammeret.
Samtidigt får du styrket din arbejdsmetode i det digitale,
for eksempel er photoshop bygget op på basis af analog teknik.
Vi arbejder med at se og tænke fotografisk.
Sort/hvid film, en-gangs kameraer, fotopapir og kemikalier er inkluderet.
Det bliver fire intensive dage med max fem deltagere.
Dagsprogram fremsendes ved tilmelding og efter indbetaling af kursusgebyr.
Planlagt efterår 2019 eller vinter primo 2020
Workshop i analog fotografi 2 med dokumentarfotograf og antropolog Anders Clausen.
Repræsentation og virkelighed – gennemgang af diverse analoge optageformater med fokus på teknikkens indflydelse på den kunstneriske vision.
www.andersclausen.com
Denne anden workshop gennemføres under forudsætning af at økonomisk støtte bevilges.
Mørkekammer
Bemærk desuden muligheden for at benytte værkstedets arbejdsmiljøgodkendte mørkekammer. Forudsætning for brug er kendskab til analog fotografi samt mørkekammerarbejde. Man kan med fordel drage nytte af ovenstående workshops.
Kontakt kunstfaglig leder Inger Lise Rasmussen.

JULI
Kursus i fotogravure for viderekomne
8.-9.-10. juli, daglig 10-17.
Underviser Inger Lise Rasmussen
Deltagerbetaling 1.400 kr. plus materialer cirka 3-400 kr. efter forbrug
Tilmelding senest 3.juli.

Dette kursus er rettet mod kursister med nogen erfaring, der ønsker at fordybe sig i udviklingen af fotogravuren som teknik og metode i spændingsfeltet mellem fotografi og grafik. Der vil blive undervist i tonale og partielle indsværtninger, chine collé, samt trykning på tyndt japan- eller kina papir beregnet til træsnit. Der afprøves forskellige papirtyper og tryksværter. Vi undersøger materialernes betydning for det endelige kunstneriske udtryk. Instruktion ved tilmelding. Max 4 deltagere

Tilmelding og information
Højbjerg Fotografiske Værksted
Oddervej 80 C, 8270 Højbjerg
Telefon 86 72 54 39
Mobil 20 37 30 03 (privat)
hoejbjerg.foto@mkb.aarhus.dk

SNIT OG CUT

Efter en lidt stille tilværelse i en periode har træsnittet i de senere år igen fået en renæssance. Processen i håndværket er med til at skabe et særligt udtryk, som ikke opstår på samme måde i computerens print. 
På Godsbanens værksteder er det i dag muligt at kombinere den ældgamle teknik med moderne computer- og laserteknik.  På lasercutteren kan man få graveret sit motiv i en trykplade, som efterfølgende kan bruges til at trykke med i de to trykpresser Godsbanen råder over.
Dette kursus er tænkt som introduktion og inspiration til de muligheder Godsbanens værksteder giver for at fremstille grafisk kunst

PROGRAM
Dag 1

 1. Præsentation og velkomst
 2. Finn viser eksempler på grafik, der er fremstillet med udgangspunkt i lasercut, og vi taler om muligheder og begrænsninger i teknikken.
 3. Jonas introducerer lasercutteren og kommer i den forbindelse ind på krav til motiv, specifikationer m.m.
 4. Kort introduktion af de to trykpresser
 5. Finn viser hvordan et billede ’skal forberedes’ på computeren for at kunne bearbejdes i lasercutteren. Man kan tage udgangspunkt i såvel tegning som foto.
 6. Kursisterne går selv i gang med at arbejde med billeder og motiv. Af praktiske og tidsmæssige årsager kan det være nødvendigt med ’begrænsninger’ i den kunstneriske proces i forhold til formater, farver m.v.
 7. Vi gør status over hvor langt vi er i processen og det videre forløb.

Ved slutningen af kursusdag 1 eller senest mandag den 20. maj mellem de to kursusdage, afleverer man sin billedfil til Jonas, der skærer dem i den mellemliggende tid….

Dag 2

 1. Trykpladerne fra lasercutteren er nu færdige og udleveres
 2. Trykpresserne gøres klar, og vi starter trykningen af billederne.
 3. Samtidig med at nogle arbejder med trykning, kan man evt. eksperimentere med at lave traditionelle snit, der kan kombineres med den lasercuttede trykplade som farveform.
 4. Gennemgang af værkerne /afslutning.

PRAKTISK
Datoer:   Mandag 13. maj og 27. maj kl. 10-16.
Sted:   Godsbanen – diverse værksteder, Skovgaardsgade 3. 8000, Aarhus C
Undervisere: Finn Knudsen og Jonas Riis Jensen (daglig leder af Lasercut-værkstedet).
Tilmelding: senest 1. maj til Mette Skriver på mette_14s@hotmail.com
Pris:   675 kr. inkl. brug af trykpresser og materialer (= 2 stk. finerplader, lasercut af samme, papir, sværte, etc.).
Antal deltagere: 8
Kurset er arrangeret af Bkf –Midtjylland og støttet af BKFO-Fonden

SPOR KUNSTEN – Åbne værksteder for professionelle kunstnere og 6. oktober 2019
Velkommen for tilmelding til Spor Kunsten 2019. Ønsker du at deltage i dette års SPOR KUNSTEN – åbne værksteder , skal du tilmelde dig ved at maile Navn, titel, værkstedsadresse, e-mail, hjemmesideadresse og telefon-nr. til SPOR KUNSTEN på spor@sporkunsten.dk
Pris for deltagelse: Medlem kr. 1000 ,- Gæst kr. 1000,-
PR:

Vi vil igen i år lave et katalog. Vi forestiller os at hver kunstner tager et foto, som relaterer til deres værksted. Det kan være et stemningsbillede fra værkstedet, udsnit af inventar, et værkstedsportræt eller andet. Fotografiet skal have dette format: højde:30 cm bredde: 42 cm og være i mindst 200 dpi
Denne størrelse svarer til standardstørrelsen på et billede taget med en iPhone (husk at tage billedet horisontalt, da det skal bruges liggende ..!) Dette fotografi skal også indgå i en præsentationsudstilling, som vi arrangerer på Godsbanen i Foyeren 24/9 – 6/10. Flere oplysninger om dette senere.
Foto og data sendes til spor@sporkunsten.dk Deadline: 15. Maj !!
Vi er tidligere på den i år for at nå det hele rettidigt. Så overhold deadline . . !
BETALING:

Indbetal det fulde beløb på Nordea 2264 074 223 1674 (Deltagergebyr for dig og evt. gæst) Tilmeldingen er først gyldig, når du har betalt! Husk at skrive dit navn på indbetalingen!
HJEMMESIDEN:

Vi har en rigtig god hjemmeside, som vi løbende justerer, bl.a. med dine data – MEN – du må selv holde øje med om oplysningerne er rigtige. Tjek derfor løbende: http://www.sporkunsten.dk
FACEBOOK:

Vi arbejder videre på SPOR KUNSTENs Facebookside. Dertil vil vi gerne modtage stemningsbilleder og korte film fra værkstedet, også gerne med publikum på etc. fra tidligere arrangementer og/eller andet, som I finder relevant. Dette materiale kan sendes til spor@sporkunsten.dk
NYE DELTAGERE:

Ønsker du at deltage i Spor Kunsten – Åbne Værksteder for første gang? Udfyld da vores ansøgningsformular på sporkunsten.dk: http://www.sporkunsten.dk/indsend-dine-oplysninger/ Se i øvrigt optagelseskriterier på www.sporkunsten.dk
GÆSTER:

Man kan invitere en gæst til at deltage i SPOR KUNSTEN på sit værksted. Gæsten skal godkendes af bestyrelsen og indgår dermed som andre medlemmer. Gæsten skal betale det samme som medlemmerne for at deltage. Gæstens data skal oplyses: Navn, titel, e-mail, hjemmesideadresse og telefonnr. Gæsten skal også indsende et værkstedsbillede
Venlig hilsen
bestyrelsen
SPOR KUNSTEN

Besøg hos kunstnerdrevne miljøer i Region Midtjylland d. 11. april 2019

Aarhus Billedkunstcenter og BKF Midt arrangerer en bustur til Silkeborg, Viborg og omegn, som skal gøre os klogere på nogle af de spændende kunstnerdrevne miljøer i denne del af Region Midtjylland.

Busturen vil foregå d. 11. april 2019 med afgang fra Godsbanen i Aarhus kl. 08:45 og hjemkomst samme sted ca. klokken 16:00. Undervejs vil det være mulig at stå af eller på i både Viborg og Silkeborg. Arrangementet er gratis. 
Aarhus Billedkunstcenter er i fuld gang med at udvikle og styrke et regionalt netværk for professionelle billedkunstnere i Midtjylland. I efteråret 2018 afholdte vi et netværksmøde hos Maltfabrikken i Ebeltoft. Denne gang ændrer vi formatet en smule og fokuserer på at komme ud og møde nogle af de eksisterende tiltag, som er iværksat af kunstnere selv. Vi har lavet et program for dagen, hvor bussen kører fra Aarhus til Silkeborg og Viborg, før den vender snuden mod Aarhus igen. Ud over, at vi på turen vil stoppe ved en række kunsterdrevne initiativer, er der også mulighed for, at man kan bruge transporttiden til at præsentere et initiativ, projekt, arbejdsfællesskab eller lignende, der er regionalt og drevet af professionelle billedkunstnere. Skriv gerne, hvis du har lyst til det, så finder vi tid til det i dagens program. Fristen for at blive en del af programmet er d. 28. marts 2019.
Det foreløbige program for dagen (med forbehold for ændringer):
 Kl. 8:45, Afgang fra Godsbanen, Aarhus
Skovgaardsgade 3, 8000, Aarhus C. Bussen kører fra indgang 3D ved Den Rå Hal og kører præcis klokken 08:45 (så kom i god tid).
Ca. kl. 9:30, BULL MENGERS, v. Line Sandvad Mengers
Himmelbjergvej 71, 8600 Silkeborg
Ca. kl. 11:00, DRIFT – prøverum for kunst, v. Jacob Juhl
Guldbergsgade 36, 8600 Silkeborg
Ca. kl. 11:45, Institut Funder Bakke, v. Andreas Führer
Æbeløvej 20, 8600 Silkeborg
Ca. kl. 14.00, Depot 48, v. Pia Pedersen
Middagshøjvej 48, 8800 Viborg

Kl. 14.45, Bustur tilbage til Aarhus 
Vi er tilbage i Aarhus ca. kl. 16.00 ved Godsbanen 
Vi håber du har lyst til at deltage og være med i styrkelsen af det producerende billedkunstmiljø i regionen.
Maks antal deltagere på busturen: 40. Efter først til mølle princippet.
Der vil være frokost samt kaffe og sødt undervejs.
S.U. senest d. 4. april 2019. Tilmeldingen er bindende, da det er nødvendigt for os at vide antal deltagere ift. til praktiske forhold som transport og forplejning.
 Tilmelding: projektkoordinator@aabkc.dk.

OBS: Husk at oplyse, hvis du står af eller på bussen andre steder end i Aarhus. Ønsker du selv at møde op ved et af rutens stop, skal du også give besked om dette. Da programmet for dagen er tætpakket, kan vi ikke garantere de præcise tidspunkter, som bussen er ved de forskellige stop.
Initiativet er støttet økonomisk af Region Midtjylland og BKFO-Fonden.
 Bull mengers er en platform for samtidskunst, uden for den urbane kunstscene, der ønsker at vise sociale og idebaserede projekter på højt kvalitativt niveau. Beliggende i landsbyen Laven forholder bull mengers sig til sin lokale kontekst og har haft en række udstillinger, båret af udefrakommende kunstnere og lokalt engagement.
DRIFT – prøverum for kunst er Silkeborgs nye platform for samtidskunst, etableret i 2016 af kunstnerne Carsten Frank, Lars Bang og Jacob Juhl. Det er et arbejdende fællesskab, hvor værksteder, udstillingsrum, forsamlingshus og legestue smelter sammen.
Institut Funder Bakke er et udstillingssted etableret af Andreas Führer i en lille flække mellem Silkeborg og Herning. Huset var igennem 70’erne og 80’erne hjemsted for Sonde, en selvproklameret jysk avantgardegruppe, bestående af bl.a. Kai Führer, Teddy Sørensen, Per Højholt, Ingvar Cronhammer, Frithjof Johansen, Ib S. Østergaard og Per Neble. Kai Führer døde i marts 2016 og efterlod dette historiske viltre kunstnerhus til sin søn Andreas Führer.
Depot 48 er et værkstedsfællesskab i Viborg for kunstnere og kreative.

Indkaldelse til årsmøde i BKF-midt søndag d. 24. 3. 2019 kl. 16.30
På KH7 Artspace, Sydhavnsgade 7. 8000 Aarhus C.

Her er parkering. https://www.kh7artspace.dk/
Forslag til dagsorden sendes senest d. 8. 3 til Mette Skriver på mette_14s@hotmail.com

DAGSORDEN:

 1. Valg af ordstyrer
 2. Valg af referent
 3. Valg af 2 personer til at tælle stemmer
 4. Årsberetning ved formanden
 5. Fremlæggelse af regnskab ved kassereren
 6. Fremlæggelse af kursusregnskab ved Ole C Hansen
 7. Indkomne forslag
 8. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer.
  På valg er Hardy Brix, ønsker ikke genopstilling. Og Steffen Tast, der genopstiller.
 9. Ønsker fra medlemmerne omkring udvalgets fortsatte arbejde/indsatser, omkring fx kurser o.a.
 10. eventuelt

Pause med lettere anretning.
11. Mikkel Elming er kunsthistoriker, kurator og leder af den utraditionelle kunsthal Regelbau 411, som har til huse i to bunkere nord for Struer. Elming vil fortælle om kunsthallen og de udstillinger, som har været afholdt i bunkerne. 
https://www.regelbau411.dk/https://www.regelbau411.dk/

12. Jette Gejl, medlem af KH7 viser rundt og fortæller om sin udstilling pt. på KH7 Artspace.

Da der vil blive serveret en let anretning, bedes du tilmelde dig til
birthe-reinau@godmail.dk senest den 18. 3.
Vi glæder os – og håber at se så mange som muligt af jer!

Venlig hilsen Hardy Brix, Steffen Tast, Verner Brems, Michael Bredtved, David Ramirez, Birthe Reinau, Pia Pedersen og Mette Skriver

[1] KH7 artspace er et kunstnerfællesskab med tilhørende udstillings-rum på sydhavnen i Aarhus. Ambitionen med det kunstnerdrevne udstillingsrum er en vibrerende platform for kunstnerisk dialog og udfoldelse på tværs af generationer og genrer i Aarhus. 

Store ting i ler · Kursus for BKF-medlemmer

Der har vist sig en stor interesse for at arbejde med store emner i ler, derfor tilbyder BKF/Midtjylland nu et nyt keramisk kursus med Store ting i ler. Underviser er bl.a. Jakob Keis Fiedler, der tidligere været ansat på Tommerup Teglværk, og har en stor erfaring med de særlige udfordringer, der følger med arbejdet med store skulpturelle emner i ler. Kurset foregår på Formværkstedet på Godsbanen, og hensigten er at give professionelle kunstnere en enestående mulighed for at arbejde med store formater i keramik; at eksperimentere med forskellige keramiske teknikker og overfladebehandlinger som fx begitninger, oxyder, dekorationsfarver, sgrafitto, glasurer mm.

Kursets indhold
1. dag på kurset er der introduktion til processen og de mange muligheder indenfor værkstedets forskellige typer af ler, begitninger, farver og glasurer. Der fremstilles prøver og/eller skitser, der tørres og forbrændes, som inspiration/øvelse til brug for arbejdet med de store emner senere i processen. I perioden mellem første og anden mødegang, er det muligt at komme på Formværkstedet og glasere sine prøver, så de er klar til når man kommer til de to sidste mødegange.
Dag 2 og 3 vil der være mulighed for fx at modellere en stor krukke på drejeskive – eller at arbejde med andre store skulpturelle emner efter eget valg.
Dag 1: Lørdag 9/3 kl. 10-16
Dag 2: Fredag 22/3 kl. 13-19
Dag 3: Lørdag 23/3 kl. 10-16


Sted: Formværkstedet, Godsbanen, Aarhus. Antal deltagere: 12
Undervisere: Mette Skriver der er ansat på Formværkstedet, laver introforløb den første dag, Jakob Keis Fiedler underviser dag 2 og 3 i opbygningen af de store emner.

Pris og tilmelding
Pris for BKF medlemmer 860 kr., for ikke-medlemmer 1.720 kr.
Prisen dækker fortrinsvis udgifter til ler, materialer, glasurer, opbevaring under tørring og brændinger. NB: Den allersidste glasering/glasurbrænding betales individuelt af de enkelte deltagere efter kurset er slut.

Tilmelding: mette_14s@hotmail.com
Senest 25. februar 2019. Kurset er støttet af BKFO-Fonden

KP19 & SPRING19 i Kunsthal Aarhus
Udstillingsperiode: 30. marts – 24. april 2019
Online ansøgning til KP19: 1. februar – 26. februar 201
>> Betingelser KP19 
>> Censurkomitéen KP19
KP – den åbne censurerede udstilling for samtidskunst i Kunsthal Aarhus
Kunstnernes Påskeudstilling giver både etablerede kunstnere og nye talenter mulighed for at præsentere deres værker for et større publikum. Gennem censurkomitéens udvælgelse præsenteres nogle af de strømninger og tendenser, der kommer til udtryk i kunsten lige nu.
KP modtager hvert år op mod 2000 værker til bedømmelse fra omkring 400 kunstnere – hovedsageligt fra Danmark og de øvrige nordiske lande, men også fra kunstnere fra resten af verden. Statistisk set er det ca. 5% af værkerne, der antages til udstillingen.
>> Om KP, SPRING & SOLO