Højbjerg FotoGrafiske Værksted | Kurser 2022

‘Døden i centrum’ – nye perspektiver på eksistensen og døden.
9. maj og 30. maj 2022.

Kære alle medlemmer af BKF/Midtjylland og andre interesserede.
Foråret byder på to super interessante foredrag på Højbjerg FotoGrafiske Værksted med den overordnede titel ‘Døden i centrum’.

Mandag d. 9. maj kl. 19-21
Om begravelsesritualer og menneskets forhold til døden i jernalderen v. Museumsinspektør på Moesgaard Museum, Rasmus Birch Iversen

I efteråret 2021 udgav 10 midtjyske museer en bog om jernalderens gravfund i Region Midtjylland. Foredraget tager udgangspunkt heri men inddrager også eksempler på begravelsesritualer i andre perioder af oldtiden og fra andre områder i og udenfor det nuværende Danmark. Der lægges op til løbende dialog og diskussion af gravritualer, gravenes symbolsprog og dødens mere eller mindre integrerede del af samfundet i fortid og nutid. Det er håbet, at kunstpublikummet i særligt høj grad vil kunne bidrage med perspektiveringer og lyse indfald på arkæologiens faglige tunnelsyn og måske være indledningen på et frugtbart samarbejde.

Mandag d. 30. maj kl. 19-21
LANDART v. Peter Ole Pedersen
Hvordan former og udfordrer steder vores identitet? Hvilke nye perspektiver på eksistensen og døden, får vi, når vi konfronteres med land art-kunstens overvældende formater? Hvordan kan man skrive og tale om kunst, der er larger-than-life? Hvordan oplever vi kunst, som vi ofte ikke har direkte adgang til, dvs. ikoniske steder rundt omkring på kloden? Hvordan forandres kunstværker gennem tiden?

Entré 50 kr.
Betales ved indgang – kontant eller med mobilepay.

Til foredragene skal man helst tilmelde sig forinden direkte til Højbjerg FotoGrafiske Værksted påTelefon: 86 72 54 39 eller 20 37 30 03 (mobil)
e-mail: hoejbjerg.foto@mkb.aarhus.dk
Ved overtegning vil professionelle billedkunstnere og medlemmer af BKF blive prioriteret først.
 
Venlig hilsen
Inger Lise Rasmussen // Højbjerg FotoGrafiske Værksted
Ole C Hansen // BKF/Midtjylland – kursus
17. januar 2022 kl. 19 – 21
Fotografiets bagside
v. forfatter Gitte Broeng og kunsthistoriker Lars Kiel Bertelsen. 

Fotografiets bagside
Fotografiet undergår i disse år en rivende forandring: for bare tyve år siden var det at fotografere for de fleste mennesker noget, man kun gjorde ved særlige, rituelle lejligheder (fester og ferier); i dag bærer de fleste et mobilkamera i lommen og tager derfor billeder i alle mulige situationer. For tyve år siden blev billederne fremkaldt på papir og kunne kun deles med få; i dag er billederne født til distribution og deling på sociale medier. For tyve år siden var billedet en fysisk ting, man kunne klistre ind i et album, klippe i (eller rive i stykker!); i dag findes billedet kun, så længe der er strøm på det (og så længe man har en dims, der kan læse det format, billedet er optaget i).
 Med udgangspunkt i Samlingen af Anonymt Fotografisk Materiale (SAFOM) og bogen ’Bagsider’ vil kunsthistorikeren Lars Kiel Bertelsen og forfatteren Gitte Broeng diskutere denne kulturelle revolution i vores omgang med fotografiske billeder.

Venlig hilsen
Inger Lise Rasmussen // Højbjerg FotoGrafiske Værksted
Oddervej 80 C
8270 Højbjerg
Telefon: 86 72 54 39 eller 20 37 30 03 (mobil)
e-mail: hoejbjerg.foto@mkb.aarhus.dk
 
Tidligere afholdte kurser i 2021
Nyt fra Højbjerg FotoGrafiske Værksted
– program for efterår/vinter 2021-22
– med en enkelt datokorrektion

Kære alle medlemmer af BKF/Midtjylland og andre interesserede Endelig har vi fået datoer på de aktiviteter, der længe har stået i venteposition pga. coronarestriktionerne.
Og nu også med den korrekte dato for foredraget med Judith Schwarzbart – det bliver tirsdag d. 12. oktober.

OVERSIGT
27. – 30. september 2021: Fotoworkshop med Jens Frederiksen (tilmelding senest d. 17. september). Bemærk at tidspunktet er rykket fra uge 37 til uge 39.

12. oktober 2021 kl. 19-21: Foredraget ’Et akademi til det 21. århundrede’
v. Judith Schwarzbart, Rektor ved Det Jyske Kunstakademi.

15. november 2021 kl. 19-21:
Foredraget ’Toneklang – farveklang’
v. billedkunstner Kim Grønborg.

10. januar 2022 kl. 19-21: Foredraget ‘Fotografiets bagside’
v. forfatter Gitte Broeng og kunsthistoriker Lars Kiel Bertelsen.

Entré 50 kr. pr. foredrag.
Betales ved indgang – vi modtager kontanter eller mobilepay.

Til foredragene skal man helst tilmelde sig forinden direkte til Højbjerg FotoGrafiske Værksted på Telefon: 86 72 54 39 eller 20 37 30 03 (mobil)
e-mail: hoejbjerg.foto@mkb.aarhus.dk
Tilmelding kan IKKE ske via Facebook.
Professionelle billedkunstnere og medlemmer af BKF vil blive prioriteret først.   Herunder mere info om workshop og foredrag;

FOTOWORKSHOP – 27. – 30. september 2021.
En workshop baseret på analog fotografi, ’Optagelse, mørkekammerarbejde, præsentation’ v. fotograf Jens Frederiksen
.
Tilmelding og betaling senest d. 17. september. Deltagergebyr 1.500 kr.

Introduktion til fotoworkshoppen
Kurset bygger først og fremmest på deltagernes ønsker, deres forkundskaber og det udstyr, som de råder over.
 
Kurset har tre sammenflettede emner: Optagelse, mørkekammerarbejde, præsentation.
 
Det vigtigste omkring selve optagelsen er opmærksomhed på alt det, som man ikke efterfølgende kan ændre på: Øjepunkt, beskæring, tidspunkt – og selvfølgelig også det tekniske, indstilling af eksponering mm.
 
Det vigtigste i mørkekammeret er at få realiseret det, som man ønskede at opnå, da billedet blev taget. Det kræver omhu, det rette valg af materialer og arbejdsmåde og at man begynder at opbygge en rutine, som mindsker tilfældighedernes spil og i stedet gradvis giver kontrol med og indsigt i de processer, som man arbejder med.
 
Allerede fra starten sigter kurset mod et defineret mål: En ophængning, hvor billedernes format og antal er givet, så også udvælgelse, sammenstilling og præsentation bliver introduceret som et sidste, vigtigt emne.
 
FOREDRAG – 12. oktober 2021 kl. 19-21.
’Et akademi til det 21. århundrede’ v. rektor ved Judith Schwarzbart, Rektor ved Det Jyske Kunstakademi – visioner for Det Jyske Kunstakademi som del af Kunstbyen i Aarhus Sydhavn.

Entré 50 kr.

Billedkunsten er på evig vandring og akademierne skal følge med. Men hvor er den på vej hen, og hvordan skal fremtidens kunstakademi se ud?
Hvilken struktur og hvilke fysiske rammer er der brug for?
Hvordan er forholdet mellem teoretisk og teknisk undervisning, og hvad gør man med værksteder, når enhver teknik i princippet er legitim til realisering af et værk?
Er atelieret overhovedet det primære produktionssted for en kunstner i dag?
Hvordan er forholdet mellem den individuelle praksis og fællesskabet?
Hvordan interagerer akademiet med andre fagfelter, med sin lokale kunstscene og sit lokale publikum? Eller med det internationale kunstsystem, som kunstnerne i fremtiden vil blive en del af?

Disse og mange andre spørgsmål, må vi stille os selv, når vi skal forme et kunstakademi. Foredraget byder på et indblik i den vision vi har for akademiet i Sydhavnen, en vision som handler om meget mere end en bygning, men en fornyet tilgang til det at drive akademi.
 
FOREDRAG – 15. november 2021 kl. 19-21.
’Toneklang – farveklang’ v. billedkunstner Kim Grønborg
Entré 50 kr.

På baggrund af en stigende interesse for synæstesi og forbindelserne mellem lyd og visualitet, vil Kim Grønborg fortælle om sit arbejde, med afsæt i følgende: Ensemblet Square Music. Her arbejder vi med at fortolke tegninger og andre visuelle tiltag i en musikalsk form. Performance rækken Society for Nonproductive Activities, både alene og som et performance-/installations orkester, hvor vi tager udgangspunkt i Schwitters tanker om Merz-scenen. Et kunstrum hvor alle kunstneriske discipliner opererer sammen og med lige vægt. Og en række totalinstallationer hvor lyden er en vigtig del af udtrykket. Den får næsten samme funktion som lyden på film. Altså som en integreret del af værket, på lige fod med de øvrige elementer.  
FOREDRAG – 10. januar 2022 kl. 19-21.
‘Fotografiets bagside’ v. forfatter Gitte Broeng og kunsthistoriker Lars Kiel Bertelsen.
Entré 50 kr.

Fotografiets bagside
Fotografiet undergår i disse år en rivende forandring: for bare tyve år siden var det at fotografere for de fleste mennesker noget, man kun gjorde ved særlige, rituelle lejligheder (fester og ferier); i dag bærer de fleste et mobilkamera i lommen og tager derfor billeder i alle mulige situationer. For tyve år siden blev billederne fremkaldt på papir og kunne kun deles med få; i dag er billederne født til distribution og deling på sociale medier. For tyve år siden var billedet en fysisk ting, man kunne klistre ind i et album, klippe i (eller rive i stykker!); i dag findes billedet kun, så længe der er strøm på det (og så længe man har en dims, der kan læse det format, billedet er optaget i).
 
Med udgangspunkt i Samlingen af Anonymt Fotografisk Materiale (SAFOM) og bogen ’Bagsider’ vil kunsthistorikeren Lars Kiel Bertelsen og forfatteren Gitte Broeng diskutere denne kulturelle revolution i vores omgang med fotografiske billeder.
 
Alle aktiviteter og arrangementer vil blive afholdt i overenstemmelse med de krav, der stilles i forbindelse med COVID-19.

Husk Corona-pas!   Venlig hilsen
Inger Lise Rasmussen // Højbjerg FotoGrafiske Værksted
Ole C Hansen // BKF/Midtjylland – kursus  
Information og tilmelding: Højbjerg FotoGrafiske Værksted
Oddervej 80 C
8270 Højbjerg
Telefon: 86 72 54 39 eller 20 37 30 03 (mobil)
e-mail: hoejbjerg.foto@mkb.aarhus.dk
  – Med forbehold for ændringer – Alle foredrag og workshop er støttet af BKF’s Udvalg til Fordeling af Kulturelle Midler (tidl. BKFO-Fonden). Desuden har Statens Kunstfonds litteraturudvalg støttet foredraget/bogpræsentationen ‘Bagsider’ med Gitte Broeng og Lars Kiel Bertelsen