Dokumenter

 April 2024

Referat af årsmøde den 24. april 2024
på KH7 Artspace, Sydhavnsgade 7. 8000 Aarhus C 

Oplæg ved: 

Zanda Jankovska, Kunstpakhuset Ikast Marianne Grymer, direktør Godsbanen 

DAGSORDEN:

1. Valg af ordstyrer – Britta Mahnecke 

2. Valg af referent – Annette Gerlif 

3. Valg af 2 personer til at tælle stemmer. 

4. Årsberetning ved formanden – ved Mette Skriver – beretningen udsendes sammen med referatet 

5. Fremlæggelse af regnskab ved kassereren Steffen Tast. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

6. Fremlæggelse af kursusregnskab ved Ole C Hansen. Kursusregnskabet blev enstemmigt godkendt. 

7. Indkomne forslag. Der var ingen indkomne forslag. 

8. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer. På valg er Annette Gerlif, Inge Ørntoft, Mariane Lyngsø og Noelia M. Solvez. 

Noelia M. Solvez genopstiller ikke. Annette Gerlif, Inge Ørntoft, Mariane Lyngsø blev genvalgt. Emily Louise Beresford vælges ind i stedet for Noelia M Solvez. 

9. Eventuelt.  Der var ingenting under eventuelt.

Beretning BKF Midtjylland 2023-24

 • Saloner Der er arbejdet på med en model for nogle Saloner rundt omkring i regionen, hvor man får mulighed for at mødes og høre oplæg/ talks med forskellige kunstnere. Kunstpakhuset i Ikast, Silkeborg Bad, Horsens Kunstmuseum er nævnt som muligheder. Foreløbigt er der indgået aftale med Sanne Ransby samt Hanne Nielsen og Birgit Johnsen. Der er søgt og opnået penge/støtte til disse arrangementer ved Bkfs Kulturelle Midler. Første Salon bliver den 16. maj på Silkeborg Bad med oplæg fra Sanne. Salon starter kl. 16:30 – vil man se udstilling, kommer man selvfølgelig før.
 • Kør-selv-ture Der planlægges ture hvor man kører sammen i private biler, og besøger forskellige udstillingssteder. Pt. er der planer om at mødes i Ebeltoft med rundvisninger på fx Glasmuseet og Maltfabrikken.
 • Kultursamvirket. Sidste år meldte vi os ind i Kultursamvirket i Aarhus, der er en forening af aktører fra det aarhusianske kulturmiljø – lige fra Aros og Moesgård, til helt små teatre samt andre faglige organisationer. https://kultursamvirket.dk/ Kultursamvirkets opdrag er bl.a. at få politikerne i tale, og vi deltog fornyeligt i et møde med politikere fra Aarhus Kommunes Kulturudvalg.
 • Picnic, har vi arrangeret i mange år sammen med Aarhus Billedkunstcenter. Sidste år var KUFA også med i samarbejdet og i år vil vi også inviteret DJK og ÅK ind i samarbejdet.

Den næste Picnic er planlagt til den 5. september på Huggeormen bag Godsbanen.

 • Kurser. Vi har en række kurser, der venter på at blive afholdt, fx MadMapper og Ægyptisk Fajance. Begge er i juni, og der er stadigt ledige pladser, læs mere her: https://bkf-midtjylland.dk/kurser-2/
 • Billedkunstråd. Vi er i dialog med hovedkontoret og Aarhus Billedkunstcenter omkring muligheden for at få flere kommunale Kunstråd i regionen. Hvis man bor i en kommune der mangler et Kunstråd, kan man evt. kontakte ovennævnte eller Annette Gerlif.
 • Art Week Aarhus genopstår! Og afholdes næste gang i maj 2025. Der har været møder på Kunsthal Aarhus, der er tovholder på projektet sammen med Aarhus Billedkunstcenter og kunsten.nu.
 • Landsmøde. BKF midt har igen deltaget i Landsmødet, hvor hovedkontoret inviterer repræsentanter fra alle regioner, til et 2 dages seminar på Sydfyn. I år var temaet Det bæredygtige Arbejdsliv. Supertip vedrørende pension og forsikring: tjek her https://bkf.dk/medlemskab/medlemsfordele/akademikerpension/
 • Bkf Midts hjemmeside er blevet sat op på ny, meget flot – tjek den ud!
 • Mange tak til udvalgets medlemmer, for det gode arbejde der lagt igennem året.

Venlig hilsen udvalget:
Annette Gerlif, Mariane Lyngsøe, Inge Ørntoft, Steffen Tast, Helle Bjørnebo Neidhardt, Noelia Mora Solvez og Mette Skriver.

April 2023

Referat fra Årsmøde den 25. 4. 2023
På KH7 Artspace, Sydhavnsgade 7. 8000 Aarhus C. https://www.kh7artspace.dk/

Som optakt til mødet var inviteret to oplægsholdere: Marie Thams, forperson i BKF, og kunstfaglig medarbejder Anne Lie Stokbro fra Kunstetagerne i Hobro. Desuden fortalte Anders Visti om sin udstilling i KH7 Artspace.

Årsmøde:

1. Valg af ordstyrer – Pia Möller-Light.

2. Valg af referent – Mariane Lyngsø

3. Valg af 2 personer til at tælle stemmer – Pia Pan, Lis Wuisman Jørgensen.

4. Årsberetning ved formanden (vedhæftet som bilag)

5. Regnskab blev fremlagt af kasserer Steffen Tast. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

6. Kursusregnskabet blev fremlagt af Ole C Hansen. Det blev enstemmigt godkendt.

7. Inge Lise Rasmussen orienterede om Fotografisk Værksted i Højbjergs fremtid, som pt. er uafklaret.

8. Der var ingen indkomne forslag.

9. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer. På valg var Verner, Steffen og Mette. Steffen Tast og Mette Skriver blev genvalgt. Verner Brems ønskede ikke at genopstille, i stedet blev valgt Helle Bjørnebo Neidhardt.

10.  Evt.
Det blev foreslået at man indhenter den nyeste mailliste for BKF Midt fra sekretariatet i Kbh. lige før indkaldelse til årsmødet, da flere medlemmer ikke har fået indkaldelsen.  Desuden at man annoncerer dato og tidspunkt i BKF bladet og via Aakbc’s nyhedsbrev.

Mette Skriver: Hvis man vil afholde et kursus i BKF regi, kan vi give råd om, hvordan man opretter og søger tilskud.

Referent Mariane Lyngsø

Beretning BKF Midtjylland 2023

Siden sidste årsmøde, er antallet af medlemmer i udvalget gået fra 4 til 7 personer. Og vi har genoptaget tidligere princip med at afholde møderne forskellige steder i regionen. Vi startede på Grafisk Værksted Viborg, og har senere været på Skanderborg Museum – og næste møde her i maj er hos Inge Ørntoft ved Ry.

Vi har haft en del snakke om, hvad det er at udvalget skal have fokus på / arbejde med. Hidtil har de fleste aktiviteter peget indad mod medlemmerne, såsom kurser og netværksmøder. Men der har også været en debat og et ønske om, at der kunne arbejdes mere udadrettet på et aktivt politisk plan. I den forbindelse vil det være oplagt, at søge hen mod de kunstpolitiske organisationer og initiativer der allerede er etableret.

 • Kultursamvirket. Således er vi netop nu ved at melde os ind i Kultursamvirket i Aarhus, der er en forening af aktører fra det aarhusianske kulturmiljø – lige fra Aros og Moesgård, til helt små teatre samt andre faglige organisationer. https://kultursamvirket.dk/
 • Kulturpolitiske talks. Kunsthal Aarhus, Aarhus Billedkunstcenter, DJK og ÅK har taget initiativ til et samarbejde om at afholde en række kulturpolitiske talks, som fx skal have fokus på udviklingen af Aarhus Kommunes kulturpolitik.
 • SKAF. Sammenslutning af Kunstaktører For Flygtninge. En sammenslutning af aarhusianske kunstinstitutioner, kunstner- og værkstedsfællesskaber, der ønsker at stille forskellige ressourcer og infrastrukturer til rådighed for dissidenter og flygtninge med billedkunstnerisk baggrund i bred forstand. Vi har her deltaget i en række møder. https://skaf-aarhus.org/
 • Kommunale Kunstråd i Regionen? Undersøgelse af status på de kommunale kunstråd i regionen.
 • Picnic, i samarbejde med Aarhus Billedkunstcenter. I år er Picnic den 16. august på Huggeormen bag Godsbanen.

Vi er meget opmærksomme på at rigtigt mange af vores aktiviteter har tilknytning til Aarhus. Det er ikke en undskyldning, men faktisk bor næsten 200 af de ca. 300 medlemmer BKF har i Region Midt, i eller i umiddelbar nærhed af Aarhus. Vi håber uanset dette, at det er muligt, at der fremover kommer mere fokus på andre dele af regionen. Bl.a. er Annette Gerlif, Viborg ved at undersøge hvilke kommuner i regionen, der har kunstråd – for således at kunne stå sammen – og med hjælp fra BKFs hovedkontor, at arbejde frem mod at der etableres  kunstråd i alle regionens kommuner.

 • Kurser. Vi har afholdt en række kurser, og flere venter på at blive afholdt, fx MadMapper,  Performance og Skulptur, samt Skulpturelle Emner i Ler.

Venlig hilsen udvalget

Annette Gerlif, Mariane Lyngsøe, Inge Ørntoft, Steffen Tast, Verner Brems, Noelia Mora Solvez og Mette Skriver


Referat fra Årsmøde den 28. 4. 2022.

Der var mødt talrige BKF-medlemmer til vores årsmøde, hvilket indebar, at der var stor interesse for indlæggene fra nye udstillingssteder og BKF-Midts arbejde.

Vi startede med et indlæg fra Bente Jensen, leder af Kunstpakhuset i Ikast. Stedet har opnået god støtte, og har haft ambitiøse udstillinger, samt vært for 2 censurerede udstillinger og hjemsted for Kunstnergruppen Hrymfaxe. http://www.kunstpakhuset.dk/…/om…/udstillingsstedet

Hun blev afløst af Lene Høst-Madsen, Direktør for Museum Skanderborgs nye initiativ, ”Kunstlaboratorium-Perron 1”, som fortalte om det nye udstillingssted, hvor man har skaffet midler til at ombygge hele museet – og er nysgerrig på eksperimenterende udstillingsformer. https://www.museumskanderborg.dk/s%C3%A6rudstillinger…

Endelig fortalte Annette Gerlif om det kunstnerdrevne udstillingssted Driftskontoret, som er opstået på initiativ af hende og Helle Bovbjerg. Driftskontoret er en del af Papmuseet Bruunshåb, ca. 4 km sydøst for Viborg.  Udstillende opfordres til at bruge materialer fra papfabrikken og personalet er villig til at hjælpe med praktiske løsninger. Stedet ligger meget naturskønt. https://driftskontoret.com/

Efter en lille pause, hvor man kunne se både Tanja Nellemann og Fie Tanderups fine udstillinger på KH7, fik man en lille forfriskning, og så startede selve Årsmødet.

 1. Pia Møller-Light blev valgt til Ordstyrer
 2. Steffen Tast blev valgt til referent
 3. Ole C. Hansen og Annette Zierau blev valgt til stemmetæller.
 4. Mette Skriver fremlagde Årsberetningen (se bilag)

5a. Steffen Tast fremlagde Årsregnskabet for selve BKF-Midt (se bilag)

5b. Ole C. Hansen fremlagde BKF Midt’s kursusregnskab. (se bilag)

6. Valg til BKF-Midt bestyrelse: De 4 nuværende medlemmer er Mette Skriver, Verner Brems, Noelia Solvez og Steffen Tast. De er ikke på valg, da de blev valgt sidste år. Som nye medlemmer valgtes: Marianne Lyngsø, Annette Gerlif og Inge Ørntoft.

7. Evt. Pia Møller-Light orienterede lidt om BKF’s lukkede trailer, som man kan låne ved at gå ind på BKF’s hjemmeside under: Medlemmer.

                                                                        Ref. ST

BKF Midt årsmøde den 8. 9. 2021 – referat

Vi startede årsmødet med et indlæg af Marianne Buus, leder af Godsbanens værksteder, incl. Højbjerg Fotografiske værksted. Her er mange værksteder, og de bliver flittigt brugt. Hun opfordrede os endeligt til at henvende os med projekter, og de vil se med velvilje på alle ideer. Endvidere var der et indlæg fra Jonas fra Lasercut-værkstedet, hvor der blev fortalt om nye maskiner, 3D-print og shaper, – hvordan maskinen så ud, og eksempler på resultater.

Herefter fortalte Lina Sandvad Mengers (konstitueret leder på Aarhus Billedkunstcenter) om fremtidsplanerne i Sydhavnen, hvor der bliver etableret en såkaldt Kunstnerby, med Det jyske Kunstakademi, kunstnerværksteder (i Bylageret), og udstillingsrum i byrummet.

Vi benyttede os af muligheden for at se de 2 spændende udstillinger, der lige nu var at se på KH7.

Selve årsmødet
1. Ordstyrer:   Sanne Ransby

2. Referent: Steffen Tast

3. Stemmetællere:  Ole C. Hansen og Peter Christensen.

4. Årsberetning. Kommentar vedr. kurser, da ønskes et fremtidigt bronzekursus flyttet til efter ”Spor Kunsten” den første weekend i okt. Vedlagt. 

5. Fremlæggelse af foreningens regnskab ved Steffen Tast: Regnskaberne fra 2019 og 2020, hvor vi    i 2019 havde et negativt på ca. 7.500, og i 2020, der viste et resultat på 4300. Vi satser på at have et resultat i nærheden af 0 kr, hvilket indebærer, at vi kun bruger hvad vi modtager i regionspenge fra Hovedbestyrelsen. Regnskabet godkendes.                        Vedlagt.

6. Fremlæggelse af Kursusregnskabet ved Ole C. Hansen: Regnskabet udviser store svingninger, idet der pga Corona, kan gå lang tid fra pengene er bevilget – til kurset, og dermed udgifterne afholdes. Regnskaberne balancerer, når udgifterne er afholdt med et             mikro-positivt resultat. Regnskabet godkendes. Vedlagt.      

7. Indkomne forslag. Der var ingen forslag.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
Til Årsmødet i 2019, fratrådte Michael Bredtved, Pia Pedersen og Birthe Reinau.
Birgit Bjerre udtrådte i foråret 2020, da vi ikke havde noget årsmøde.
I år, udtræder David Ramirez, og som nyvalgt, indtræder Noelia Solvez.

DEN NUVÆRENDE BESTYRELSE BESTÅR HEREFTER AF:

            Mette Skriver, genvælges (Sidst valgt i 2018)

            Steffen Tast, genvælges (sidst valgt i 2019)

            Verner Brems, genvælges (sidst valgt i 2018)

            Noelia Solvez (valgt i 2021)

9. Ønsker fra medlemmerne: Et bronzekursus i foråret.

10. Ingerlise Rasmussen, HFV, orienterede om
Workshop fotogravure 27. – 30. 9. Ansøgningsfrist 17. 9. OBS. Pris 1500. 
foredrag den 12. okt. med Judith Schwarzbart,
Foredrag den 15. nov. med Kim Grønborg
Foredrag med Lars Kiel Bertelsen den 10. 01. 22.

11. Eventuelt. Ole C. Hansen gjorde opmærksom på, at der er en fond, Jens Ejner og Johanne   Larsens fond for unge (dvs <40) bildende kunstnere. Kan ikke søges.

                                                                        Ref. STeffen Tast

Årseretning BKF Region Midtjylland 2021

Bortset fra Picnics og kurser har der ikke været meget aktivitet siden seneste Årsmøde for 2½ år siden i foråret 2019. Overordnet set er det især kurserne der fylder i vores arbejde, og heldigvis er der som regel rigtig god opbakning – både fra helt unge og mere erfarne/ældre kunstnere.

Og kurser er der mange af – BKF Midt er den mest aktive region i Danmark mht. at lave egne kurser – og ligeledes med at søge penge hos BKFO-Fonden.

Corona restriktionerne har dog haft stor indflydelse på kursusaktiviteterne. Mange kurser er blevet udsat igen og igen – fx bliver et af de kurser der allerede blev planlagt og søgt penge til i 2019, først gennemført her til foråret – altså med 3 års forsinkelse!

Vi er meget glade for den økonomiske støtte vi modtager fra BKFO Fonden – som nu har skiftet navn til: BKFs Udvalg til Fordeling af Kulturelle Midler. Støtten betyder at kurserne er relativt billige og på samme vis, har det været muligt at afholde Picnic og andre netværksarrangementer både i 2020 og igen her i 2021. Hver gang sammen med både Aarhus Billedkunstcenter og Huggeormen, et samarbejde som vi sætter stor pris på.

Personligt anser jeg Picnic, julearrangementerne og kurserne som meget værdifulde aktiviteter både fagligt og socialt. Det ville også være spændende, at udvikle på andre mulige former for samarbejde, der kunne gavne kunstnernes muligheder for fx udstilling og events generelt. Og at arbejde med en alternativ /utraditionel tilgang til og udvikling af det fagpolitiske arbejde.
Vi takker og håber at I fortsat vil bakke op om de forskellige aktiviteter i Region Midt. Og muligheden kommer her med denne invitation:

Pizza Party Picnic: Tirsdag den 28. september kl.17 på Huggeormen med Flux Factory. Vi bager Pizza i ovnen og der vil være bål og bar og program med forskellige indslag. Man behøver ikke at tilmelde sig – men af hensyn til indkøb, bar, pizzadej mm, vil vi gerne vide ca. hvor mange der kommer. Tilmelding sker ved at man betaler 20 kr. til Huggeormens MobilePay 904373 – eller overfører pengene til kontonummer: 9570 12860218. Husk navn!

NB. Flere af efterårets kurser er nu klar, og starter allerede i næste måned:

 • Kursus i Bronze hos Thomas Andersson
 • En meget utraditionel workshop i sten med italiensk islæt v. Mikkel Holm Torp.

Da der igen er opnået støtte forskellige steder fra, er det særligt billigt!
Læs mere om kurserne på: https://bkf-midtjylland.dk/

På vegne af Bkf Midtjylland,

Mette Skriver

Årsmøde i BKF-midt søndag d. 24. 3. 2019 kl. 16.30 . 19.30
På KH7 Artspace, Sydhavnsgade 7. 8000 Aarhus C. 

BKF-midt årsmøde søndag d. 24. 3. 2019 kl. 16.30 . 19.30
afholdt på KH7 Artspace, Sydhavnsgade 7. 8000 Aarhus C. 

DAGSORDEN:
0. Jette Gejl, medlem af KH7 viste rundt og fortalte om sin udstilling pt. på KH7 Artspace.

1. Valg af ordstyrer blev Michael Bredtved

2. Valg af referent blev Verner Brems

3. Valg af 2 personer til at tælle stemmer blev Hardy Brix og Pia Pedersen

4. Årsberetning ved formand Mette Skriver
Netværksmøder og Bustestrun
Der har igen i 2018 været flere netværksmøder i regionen arrangeret af Aarhus Billedkunstcenter. Bl.a. et ved Maltfabrikken i Ebeltoft. En ide der opstod på et tidligere møde, var en bustur/Bustestrun rundt regionen som Pia Pedersen og Mette Skriver har arbejdet videre på. Der er sendt nyhedsbrev ud om turen, der bliver den 11. april – og som blev fuldt booket i løbet af få dage. Bussen vil på denne tur, besøge kunstnerdrevne fællesskaber – og tiden i bussen vil bruges til info/snak/networking. Vi har søgt og fået støtte fra BKFO Fonden, og gennemfører busturen i samarbejde med Aarhus Billedkunstcenter. Et format som sandsynligvis vil blive gentaget senere hen igen.
Picnic
I september holdt vi Picnic ved Godsbanen og i Vogn 1, Det blev en fin aften med højt humør. David Ramirez Gomez har ansøgt BKFO-Fonden, om støtte både til dette samt endnu et kommende netværksarrangement som afholdes til sommer – og vi har modtaget tilsagn om støtte til begge. Vi har planlagt, at sommerens arrangement starter lidt tidligere på dagen, efter ønske fra medlemmer der skal rejse langt for at nå frem. Vi vil også gerne forsøge at holde flere arrangementer ude i regionen – fx årsmødet? Det kræver en samarbejdspartner – så hvis I bor et sted, langt fra Aarhus og gerne vil have gæster – så sig til!!!
Kursus
I foråret 2018 blev der afholdt krukkekursus på Formværkstedet på Godsbanen støttet af BKFO Fonden, i går afsluttede vi et lignende kursus i STORE TING I LER, der kom hurtigt venteliste til begge gange – så vi håber på, at kunne lave endnu et kursus næste vinter. Desuden har vi netop søgt og fået støtte fra BKFO-Fonden til endnu et kursus: en introduktion til anvendelse af lasercutter i forbindelse med træsnit.
De høje Portes fald
Godsbanens ledelse har nedlagt Montagehallen – et sted hvor kunstnere fra nær og fjern, havde mulighed for at arbejde med større projekter, udsmykninger mm. I et brev til Lars Davidsen, der er kulturchef i Aarhus Kommune, har vi fra BKF Midts side beklaget tabet af Montagehallen – og har desuden forsøgt at indgå en dialog med Godsbanens daglige ledelse omkring en fremtidig løsning for opbevaring og monteringsarbejde for billedkunstnerne. Den løsning de pt. har forelagt, er en plan med nogle pallebure til opbevaring, som det bliver muligt at leje.
Marksneglen – en fælles platform for netværk, håndværk og vidensdeling på tværs af generationerne.
Der er et stærkt behov for et sted, hvor der kan arbejdes med emner i storformat som fx stenhugning, svejsning, støbning, bronze, beton, keramik – processer der ofte larmer, oser, ryger og støver, og som er svære at passe ind i normale atelier sammenhænge. Mette Skriver har sammen med en gruppe af yngre og ældre billedkunstnere, i det sidste halve år arbejdet intensivt med muligheden for at skabe et sådant sted, gerne i forbindelse med Den Grønne Kile på Godsbaneområdet. Vi har netop i denne uge modtaget 75.000 kr. i støtte fra Aarhus Kommunes Kulturudviklingspulje. Håber at der mange der vil bakke op om projektet: give en hånd med, bruge stedet, være med i foreningen, etc. 
Hjemmesiden
Der har været en del problemer med hjemmesiden, og det har krævet en del tid, at få den til at fungere igen. Verner Brems er webmaster, og har nu sat den op i et nyt format, der er meget mere overskueligt. 
Bestyrelsesseminar og generalforsamling
Pia deltog i årets generalforsamling i København.  David og Steffen deltog i hovedbestyrelsens årlige bestyrelsesseminar. Det er altid spændende at komme ud og være i dialog med andre kunstnere og drøfte fælles vilkår og mulige indsatsområder.
Hvad vil og kan vi?
I årets løb, er vi mødtes på hinandens værksteder, for at planlægge udvalgets arbejde. Vi har fokus på, og ønske om, at skabe en levende organisation, der inddrager alle – både på tværs af regionen og på tværs af generationerne. Måske de bedste forudsætninger for, at dette kan lykkes, opstår i forbindelse med fx kurser, netværksarrangementer – eller som i arbejdet med Marksneglen – hvor man oplever et stort engagement og dynamik i de midlertidige fællesskaber der opstår. 
Vi har i år forsøgt at lave et anderledes årsmøde: et nyt sted, et nyt indhold – men har brug for alles hjælp, hvis vi skal styrkes både indadtil og udadtil, altså en dialog om hvilke ønsker der kan være for netværk, kurser, partys, politiske aktioner etc. . .
Hæng på og lad høre!
På vegne af udvalget der pt består af Birthe Reinau, Pia Pedersen, Verner Brems/PR og webmaster, Steffen Tast/ kasserer, David Ramirez Gomez, Michael Bredtved, Hardy Brix  og Mette Skriver/ formand.

Efter formandens beretning var der en del debat omkring tabet af Montagehallen på Godsbanen: det er vigtigt, fortsat at forsøge at påvirke ledelsen – og måske politikerne – for derved at sikre, at der bliver etableret en erstatning/ nye muligheder for arbejde i de store formater. De to grafiske presser på Godsbanen, blev også nævnt, mange er slet ikke klar over at de findes der, fordi de har været gemt lidt af vejen. Ved at sørge for at bruge tingene, sikrer man også deres fortsatte overlevelse. Byen har de seneste år mistet flere kunstnerværksteder, der blev spurgt til hvad man kan gøre for at finde nye steder, som gruppe, som forening eller alene? Coporum blev nævnt, et nyt initiativ hvor nyuddannede kunstnere får stillet lokaler til rådighed, til atelier og udstilling.
Forslaget om at kortlægge, finde nye værkstedsfaciliteter og rejse problematikken politisk i de rigtige fora, blev stillet af Birgit Bjerre, der gerne ville undersøge mulighederne – også i områder i udkanten af byen.
Formandens beretning blev herefter godkendt.

5. Fremlæggelse af årsregnskab ved Ole C Hansen blev godkendt – se bilag

6. Fremlæggelse af kursusregnskab ved Ole C Hansen blev godkendt – se bilag

7. Ingen indkomne forslag

8. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer.
På valg var Hardy Brix, der ikke ønskede genopstilling. Han fik en flaske rum for tro udvalgs tjeneste
Steffen Tast, genopstillede og blev valgt
Som ny i bestyrelsen blev Birgit Bjerre valgt.

9. Ønsker fra medlemmerne omkring udvalgets fortsatte arbejde/indsatser, omkring fx kurser o.a. kan nævnes i flæng:
– Bronzestøbnings kursus
– øge muligheden af brug af Godsbanens faciliteter, grafikværkstedet bør gøres mere tilgængeligt igen.
– WordPress opfølger kursus. 
Det skal pointeres, at ønsker af den typer kurser kræver et Bkf medlem, der vil gå videre med det. Det er et tidskrævende arbejde såvel for- og efterarbejde. 
Husk vi som Bkf medlemmer får 25% rabat af kursusprisen hos Kunst & Design – her er færdig strikkede kurser, som vi ikke skal bruge kræfter på at etablere og administrere.

10. Eventuelt
Ingelise Rasmussen fortalte om den turbulens, der har været omkring Højbjergs FotoGrafiske Værksted, bla. om kulturforvaltningens planer om at flytte – eller nedlægge stedet. De implicerede parter taler forbi hinanden, bl.a. fordi de der bestemmer, ikke har en faglig baggrund, forståelse eller indsigt. Der foregår tydeligt en kamp for at bevare værksteder og en modspiller der trækker i retning af nedlæggelser af kunstnerværksteder. Det vil sikkert være en problematik som Bkf Midt fremover skal forholde sig til.
David Ramirez Gomez nævnte Picnic/ Bkf netværkstræf til sommer – “for sammen er vi stærke :)” – og kom med en opfordring om at alle medbringer hvert et lille værk, så vi kan se og snakke sammen også omkring vores praksis.
Ole C Hansen: Invitation til fernisering på KP lørdag og alle er velkomne.
Herefter var der en pause med lettere anretning.

11. Mikkel Elming er kunsthistoriker, kurator og leder af den utraditionelle kunsthal Regelbau 411, som har til huse i to bunkere nord for Struer. Elming fortalte om kunsthallen og de udstillinger, som har været afholdt i bunkerne. 

Mikkel Elming er kunsthistoriker, kurator og leder af den utraditionelle kunsthal Regelbau 411, som har til huse i to bunkere nord for Struer. Elming fortalte om kunsthallen og de udstillinger, som har været afholdt i bunkerne.

Beretning årsmøde 2018

Udvalget består pt af Birthe Reinau, Verner Brems/PR, Anne Dyhr/ kasserer, Mette Skriver/ formand og 2 suppleanter: Hardy Brix og Steffen Tast. Siden generalforsamlingen 2017 har vi afholdt både en del ordinære møder – og diverse møder i udvalg.

Regionale netvær
Birthe, Mette og Anne deltog 1. september sidste år i et møde, der var blevet til på initiativ af Aarhus Billedkunstcenter.. Det omhandlede udviklingen af en netværksstrategi for styrkelse og synliggørelse af det producerende billedkunstmiljø i region Midtjylland.

Den 10. april i år var der en opfølgende workshop, hvor mange spændende ideer dukkede op. Der blev bl.a. talt om efteruddannelse: masterclass’es/laboratorier måske i form af en sommerskole, hvor forskellige institutioner kunne være vært for flere former for kurser, både praktiske og teoretiske samtidigt – eller mulighed for rejselegater til at rejse ud og deltage i workshops uden for Danmark. En anden ide var at leje/købe en bus der kunne køre rundt i regionen, og fx besøge udstillingssteder/kulturelle institutioner, ferniseringer mm, og hvor der undervejs kunne være muligheder for at holde møder – eller have rullende arbejdende værksteder. Et forslag om kunstdumpning af værker undervejs kom også på banen. Faktisk findes der allerede en privat bus det er muligt at leje, som er indrettet med både borde/siddepladser og sovepladser – så vi står faktisk med et realistisk fremtidigt projekt.

Kurser
I forrige beretning nævnte Pia Möller-Light at Aarhus Billedkunstcenter + BKF sekretariatet i København samt akademierne i Aarhus havde etableret et netværk omkring kurser og efteruddannelse af billedkunstnere i regionen. Pia deltog i et møde i september 2016 – vi ønsker fortsat at deltage i dette arbejde, der dog desværre har ligget stille i det regi lige siden. Foruden kurser på Højbjergs Fotografiske Værksted, har vi selv arrangeret et kursusforløb med Store Krukker på Godsbanen, som netop er afsluttet. Kurset blev støttet af BKFO-Fonden, hvilket betød at kursusgebyret kunne halveres for BKF medlemmer.

Ceci n’est pas un Canard og Netværksmøder/Salon
I november holdt vi en stor fest for byens kunstnere. I samarbejde med Aarhus Billedkunstcenter planlagde vi en aften med forskellige former for indslag: Else Isaksen holdt oplæg om performances i firserne og frem til nu. International Girls optrådte med en lydperformance og der var en miniworkshop med mulighed for at lave psykedeliske projektioner på bagvæggen i festlokalet. Desuden var der udsmykning af bordene med illustrationer/crimescenes fra klassiske kunstnerfester igennem tiden – samt DJ Thomas Nygaard og koncert med Golden Girls. BKFO-Fonden støttede dette arrangement med 7.000 kr.

Flere medlemmer i udvalget vil gerne fremadrettet arbejde med at arrangere Kunstner Saloner – fx på forskellige kunstneres værksteder. Et initiativ der måske kunne planlægges sammen med Aarhus Billedkunstcenter, der i forvejen arrangerer netværksmøder: fx ARTBAR og AaBKC Social/frokostmøder. Måske der også er nogen ude omkring i regionen, som også kunne være interesserede i at få besøg?

Møde med Kunstforeningen Limfjorden
Omkring nytår blev vi gennem BKF/Hovedkontoret kontaktet af Kunstforeningen Limfjorden der ønskede at udveksle ideer omkring censurerede udstillinger. Steffen og Mette havde derefter et møde med nogle af folkene derfra, hvor vi bl.a. snakkede om sammensætning af censorpanel – og måder som kunne gøre det muligt, at tiltrække mere kvalificerede ansøgere.

BKF – Bestyrelsesseminar
Anne og Mette deltog i BKF-bestyrelsesseminar i marts i år på Sydfyn. Det overordnede emne var politisk interessevaretagelse – og hvordan man griber det an på en systematisk måde? Det var et meget spændende seminar med forskellige oplæg der bl.a. omhandlede lobbydyderne, dvs. måder hvorpå man kan arbejde med at få politisk indflydelse. Vi diskuterede også mulige kommende temaer i BKF’s politiske arbejde. Det var desuden rigtigt godt at få mødt både hovedbestyrelsen og sekretariatets medarbejdere. Vi har i årets løb fået god hjælp og støtte fra sekretariatet i forskellige spørgsmål.

Hjemmesiden og facebook
Begge dele kører. Vi skal sige tak til Lone Penstoft der har vedligeholdt hjemmesiden indtil nu. Denne opgave bliver fremover overtaget af Verner Brems. Det vil være godt hvis I hver især tjekker, om jeres oplysninger på BKF-midt hjemmesiden er opdaterede. Og vær opmærksom på at nye medlemmer skal selv tilmelde sig siden, da vi heller ikke får disse oplysninger fra hovedkontoret.

Fremtiden
Der har været en del at gøre – men det kan være sjovt at arbejde i region midt udvalget –  ikke mindst fordi der faktisk findes både opbakning og ressourcer derude.

På årsmødet håber vi, at der er bliver mulighed for både at diskutere hvilket fokus udvalget skal have i det kommende år og hvilke initiativer, fx kurser og arrangementer som medlemmerne kunne ønske sig, at udvalget arbejdede videre med.

På udvalgets vegne

Mette Skriver april 2018

PS. Kulturmøde på Mors 23.- 25 august 2018, Aarhus Billedkunstcenter og BKF er i gang med at arrangere fællestransport med bus.