Kurser 2021

August 2021

’INTRO TIL STEN’
Kurset er en introduktion til arbejdet med sten. Undervejs vil man få overblik over hvordan de forskellige stentyper er at arbejde i og hvilke værktøjer der kan bruges. Kurset vil forsøge at give deltagerne den hurtigste vej til, at kunne forme sten på egen hånd. Der vil samtidig være mulighed for at blive introduceret til mere traditionelle håndværksmetoder, hvis man allerede har noget erfaring med stenhuggeri. Der bliver arbejdet med hammere, forskellige typer mejsler, vinkelslibere med forskellige typer klinger – måske mulighed for kort at prøve at arbejde med luftværktøj?
Det at arbejde med sten er en proces hvor man hele tiden er i gang med at forme – fra de tidlige grove arbejdstrin til det afsluttende detaljearbejde. Sten er samtidig et materiale der til tider gør uventede ting, hvilket gør at man skal være særlig opmærksom.
Undervisningen varetages af Mikkel Holm Torp der går på det Jydske Kunstakademi, er faglært Stenhugger fra Raadvad stenhuggeri og har en bachelor i billedhuggeri fra Accademia di Belle Arti di Carrara i Italien. Han har de sidste 2 år undervist i billedhuggeri på Salzburg Summer Academy i Østrig. https://www.mikkelholmtorp.com/
Tid:
21. – 22. august, begge dage kl 10-16
Sted:
Skulpturværkstedspladsen HUGGEORMEN, og efter kurset er det muligt evt. at leje sig ind, og fortsætte arbejdet. Nærmeste adresse er P. Hiort-Lorenzens Vej 19 A-D.
Varighed:  2 dage á 6 timer. Deltagere: 10 personer
Pris inklusiv materialer:
1.200 kr., for medlemmer af Bkf er prisen 950 kr. Kurset er støttet af Bkfs Udvalg for Fordeling af Kulturelle Midler.
Tilmelding: mette_14s@hotmail.com 
Beskrivelse af forløbet:

Dag 1.  Formiddag: Hver får sin huggeplads og håndværktøj og har sikkerhedsudstyret i orden. Introduktion til stentyper. Introduktion til håndværktøj (grov tilformning) Eftermiddag: Introduktion til vinkelsliber. Sikkerhed og teknik. Individuelt arbejde med vejledning resten af dagen.  
Dag 2.  Formiddag Intro til finere håndværktøj – Skriftmejsler og lille +stor dremel, samt værktøj til overflade behandling – stokning, slibning og polering. Eftermiddag Individuelt arbejde og vejledning kombineret med muligheder for at prøve luftværktøj og forskellige slags vinkelslibere, klinger m.m. Kort afsluttende samtale om fremtidige projekter i sten hvor deltagerne kan få vejledning i køb af værktøj og anskaffelse af materiale.  
Underviser
Mikkel Holm Torp (f. 1987) er optaget af den relation der opstår til et materiale, når man lærer det at kende gennem hænderne. Han bevæger sig i et felt mellem krop, geologi, landskab og arkæologi. Han har boet og studeret i Carrara, hvor relationen til marmorbruddene omkring byen har skabt et internationalt kunstnermiljø samlet omkring arbejdet med sten.  Sidste sommer startede han på det Jydske Kunstakademi med et ønske om at udforske de muligheder der kunne opstå ved at flytte sig over i en virkelighed, hvor sten og håndværk ikke er dominerende, men er en del af et bredt spektrum af muligheder indenfor kunstnerisk virke.