BKF Midt Kurser 2022

Elektronik & Kunst for begyndere – ved Jacob Juhl

Flere og flere kunstnere arbejder med elektronik og automatik i deres kunstprojekter. Men hvordan kommer man i gang, hvis man aldrig har prøvet at lodde eller programmere?
Nu udbydes et to-dagskursus for kunstnere, der gerne vil arbejde med elektronik, Arduinoer, elmotorer, sensorer og lignende. Kurset er for begyndere, der ikke har erfaring med lodning eller programmering, men som gerne vil i gang med elektronikprojekter. Kursisterne er velkommen til at medbringe idéer til egne projekter, som vi evt. kan hjælpes ad med at udføre.
Hver kursist får udleveret sit eget sæt med loddekolbe, loddetin og diverse tilbehør. Alle medbringer en bærbar computer, hvorpå det nyeste Arduino-program er installeret.
Kurset afholdes i Jacobs værksted i Aarhus i foråret 2023, og de eksakte datoer aftales med de tilmeldte kursister.
Varighed: 2 dage à 7 timer.
Deltagere: 6-8 personer
Pris: 600 kr (800 kr for ikke-medlemmer af BKF)
Prisen dækker deltagelse i kurset, diverse loddeudstyr og kaffe/the.
Tilmelding: mail@jacobjuhl.dk
Kurset er støttet af BKF´s udvalg til fordeling af kulturelle midler.

Kursus i keramisk glaseret beton ved Anja Bache
Efter flere års venten, er det nu endelig ved at ske! 
Herunder er Anja Baches program for kurset på Godsbanen i Aarhus. 
Tilmelding sker efter først til mølle princippet  – OBS: at deltagerne bliver optaget i den rækkefølge, som de indbetaler kursusgebyret på! 
Indbetaling sker på:
BKF Midtjyllandss kursuskonto:  6180-0005712521   
Pris for 5 dages undervisning og materialer er 3.300 kr. – for BKFs medlemmer er prisen 3.000 
NB: Deltagergebyret dækker kun ca. halvdelen af de faktiske omkostninger, da prisen er reduceret ved hjælp af støtte fra Aarhus Kommunes Kulturudviklingspulje samt BKFs Udvalg for Fordeling af Kulturelle Midler.  
Tilmelding:  mette_14s@hotmail.com

PROGRAM – FREDAG 18 MARTS – 9 -17
Støbeforme samle – 2  styks pr. kursist– støbekrydsfiner
Samle med skruer, beskyt skruer med malertape –
Lav relief af pap – maxhøjde 1 cm – svarer til 5 lag af 3 mm pap.
Relief i 1. støbeform – limet fast- kanter tætnes med ler – eller malertape
Blande silikonegummi –
Støbe silikonegummi i formen med relieffet – sætte til hærdning – tjek kontinuerligt
Den anden form forberedes efter foredrag.
Alt indhold i foredrag, herunder anvisninger, findes i bog til fri download.
BOOK – GLAZED CONCRETE – DOWNLOAD – ANJA MARGRETHE BACHE (anjabache.com)
FOREDRAG – 1. INTRODUKTION TIL KERAMISK GLASERET BETON
Introduktion –
keramisk glaseret beton generelt +
oversigt over de trin vi følger i kurset –
Skær skumpap til – passe til støbeform  – frit spil- lim fast i træformen – klar til
næste dags betonstøbning.

PROGRAM – LØRDAG 19. MARTS – 9-17
Afforme silikonegummi formen – tage paprelief ud
Lad skumpap blive i den anden træform
FORELÆSNING 2 – DETALJER
Materialer – materialedesign
Blandingsteknik og detaljer
Udstøbningskrav
Hærdningskrav
Sikkerhed
Forhandlere –
Gør forme klar – formolie på træ og silikonegummiforme – ikke på skumpap.
Sikkerhedsudstyr på
Blande beton – udstøbe ved vibrator – sætte under plast til hærdning.
(Hærdning ikke lig tørring men en kemisk proces, der kræver fugtigt miljø)
Rense blander, vibrator, øser, handsker og andet
Rydde op
I plenum – opsamling – afrunding første weekends forløb.

PROGRAM – FREDAG 25. MARTS – 9-17
Afforme – rense forme – sætte betonstøbninger i ovn/forglødning –
FORELÆSNING 3 Brændingskurve
Placerings form i ovn
Glasurer/Glasurformer
Påføring af glasurer
Blande glasurer –
Blande pladebeskyttelse
Ryd op
Opsamling

PROGRAM – FREDAG 1. APRIL – 9-17
Tag forglødede plader ud af ovnen
Rør glasurer op igen – si dem
Rens ovnplader og pensel eller med maler rulle pålæg pladebeskyttelse
Glasurer på – hælde – pensle (Ikke tilrådeligt)– sprøjtepistol
Rens bund og kanter
Sæt til tørring
Tjek og ret revner, pinholse eller andet før glaseringsbrænding
Sæt til glasurbrænding i ovn – start
Rydde op.
FORELÆSNING – TALER MED KURSISTER OM – HVAD FORELÆSNING SKAL INDEHOLDE

PROGRAM – SØNDAG DEN 3 APRIL – kl. 12-20
Tag ud af ovn
Rens plader
Rydde op
Tag fotos enkeltvis og sammen
OPSAMLINGSFORELÆSNING EVT.

ALMENT ALLE DAGE
Frokost pause 12-13 – eller når det passer ind.
Stil meget gerne spørgsmål og giv feedback hvis du finder at noget ikke er behandlet, noget kan gøres anderledes eller noget helt tredje – så kurset bliver tilpasset kursister.
Har du designs som du planlægger at skabe i keramisk glaseret beton giver jeg gerne vejledning og feedback.
Tag gerne fotos undervejs – og hvis muligt og du giver tilladelse til det
evt. del det blandt os alle. Jeg håber at få lov til at tage fotos af jeres resultat, samt også undervejs.
Jeg vil naturligvis undervejs spørge om det er ok.

KURSISTER MEDTAGER:
Beskyttelsesbriller
Handsker, (skyr vand)
Støvmasker
Ørepropper
Tøj og sko, der kan tåle at blive beskidt
Plastikbeholdere med låg til glasurer, (Skyr eller is 1 liter brugte beholdere)
Gamle tøjklude til at smøre forme med fomolie

JUNI 2022

’SKULPTURELLE EMNER I LER’

Der sættes fokus på de særlige udfordringer, der følger med arbejdet med større skulpturelle emner og store krukker i ler. Kurset giver mulighed for at arbejde med store formater i ler, samt at eksperimentere med forskellige keramiske teknikker og overfladebehandlinger som fx begitninger, oxyder, dekorationsfarver, sgrafitto, glasur mm.

Sted
Kurset afholdes på Keramikværkstedet på Godsbanen i Aarhus.

Tidspunkt
Torsdag 9. juni kl. 16 – 22
lørdag 18. juni kl. 14 – 20
søndag 19. juni kl. 14 – 20

Pris 1.250 kr. NB kurset er støttet af BKFs udvalg til fordeling af kulturelle midler, derfor er prisen for BKF- medlemmer 1.050 kr.
Prisen er inklusiv 30 kg ler, begitninger mm + alle forglødninger, samt glasering/glasurbrænding af prøver og emner fra dag 1. NB: Den sidste glasering foregår og betales individuelt af den enkelte kursist.

Undervisere
Jakob Keis Fiedler er uddannet på Designskolen i Kolding og har desuden meget erfaring med store keramiske projekter fra sin tid som medarbejder på Tommerup Teglværk.

Mette Skriver, Det Jyske Kunstakademi, arbejder med skulpturel keramik, har været ansat på Godsbanens Keramikværksted i 7 år.

Kursusbeskrivelse

 Dag 1. MetteIntro til værkstedet. Info om processen og muligheder angående lertyper, overfladebehandling, mm. Forsøg med diverse teknikker, produktion af prøver.
 Prøverne tørres og forglødes i den mellemliggende periode.
 Dag 2. og Dag 3. Jakob og MetteInstruktion i arbejdet med store kukker eller andre skulpturelle emner. Evt. dekoration med begitninger. Glasering af prøver og andre emner fra dag 1.

Tilmelding til mette_14s@hotmail.com  

RAKU kursus ved Huggeormen sammen med det New Ork baserede kunstnerkollektiv Flux Factory, der gæster Aros her i sensommeren. https://www.fluxfactory.org/fluxatarros/

OBS særpris for BKF medlemmer er 500 kr.
Prisen er inklusiv ler, glasur gas, savsmuld og brændinger.
Kurset er støttet af BKFs Udvalg til Fordeling af Kulturelle Midler.
Tid: Mandag den 29/8 og mandag den 5/9, begge dage kl. 15-21

Raku er en kunstart der udspringer af Zen-buddhismen, ligesom eksempelvis også de japanske stenhaver, bonsai, ikebana og haiku-digtningen gør.
Zen og Raku er en spontan livsytring, der bygger på en stærk og anderledes opfattelse af skønhed, natur og tilfældigheder. Raku’en er rå og klodset, afspejler materialet, processen – og naturen. I Rakuen søger man materialets iboende skønhed og ufuldstændighedens uhåndgribelige charme.
Raku bidrager med en umiddelbar og enkel forståelse af keramikkens væsen og processer.

  PROGRAM 
Dag 1.  Introduktion raku-processen: Gennemgang af praktikken omkring tørring, forglødning og glasering og selve den afsluttende brænding.Intro til forskellige keramiske teknikker, såsom plade-, kvætse- og pølse-teknik.
 I mellem de to kursusdage, tørres og forglødes tingene, så de er klar til den udendørs brænding i rakuovnen på dag 2.
Dag 2.  Selve den spændende og dramatiske brænding foregår udendørs i en gasfyret ovn. Normalt tager glasurbrændinger i den elektriske ovn to døgn – men her kan man følge hele processen direkte, og selve brændingen varer kun ca. 20 min. Herefter placeres tingene i savsmuld, og der sker en iltreduktion, som er med til at danne de smukke og fascinerende krakeleringer og glasureffekter, som er rakuens kendetegn. 

Sted: 
Huggeormen er en kunstnerdrevet skvulpturværkstedsplads i Den Grønne Kile bag Godsbanen. Institut for (X), nærmeste GPS adresse er Thomas Koppels Gade 19. 8000 Aarhus C.
Underviser: Mette Skriver.
Tilmelding: mette_14s@hotmail.com

Glasurkursus i september

Kurset vil give mulighed for at udvikle og tilegne sig værktøjer til kreative undersøgelser af glasurens muligheder.
Glasuren er en stor en del af det kunstneriske udtryk i keramiske værker og på kurset eksperimenteres der med at bryde grænser. I de seneste år har glasur udtrykket udviklet sig til at spille hovedrollen i mange keramikeres værker.
Glasurkurset aktualiseres desuden ved, at en del kemikalier ikke længere kan købes og det er nødvendigt at finde nye veje til at udvikle ønskede glasurer.

Undervisere er Birthe Morberg Nielsen, der har mange års erfaring som Keramiker og Maja Ejby, uddannet på Det Kongelige Akademis kaffemikskole på Bornholm. Begge er medarbejdere på Keramikværkstedet på Godsbanen i Aarhus, hvor kurset afholdes.

Varighed: 5 dage a 4 timer.

Fredag d. 09.09.22 kl. 14 – 17.40 
Søndag d. 11.09.22 kl. 18 – 21.40 
Fredag d. 16.09.22 kl. 14 – 17.40 
Søndag d. 18.09.22 kl. 18 – 21.40 
Fredag d. 30.09.22 kl. 14 – 17.40 

Dag 1.
Intro til forløbet. Gennemgang af glasur materialer.
Gennemgang af flusser, stabilisatorer og glas dannere. Lære hvordan man erstatter udgåede stoffer. Gennemgang af Teknik/fremgangsmåde 1. Afvejning af opskrifter, glasering af prøver, der brændes til gangen efter.
Dag 2
Gennemgang af glasurprøver fra dag 1.
Lære hvordan man justerer en glasur med teknik 2. Afveje prøver, der brændes til gangen efter.
Dag 3
Gennemgang af prøver fra dag 2
Arbejde med teknik 3. herunder bl.a. teknik til farveudvikling, men også glasurens karakter.
Dag 4
Gennemgang af prøver fra dag 3
Kigge på keramiske kunstneres værker, hvor glasuren har en væsentlig rolle og er eksperimenterende i teknik og udtryk. Kreativ brainstorming og Workshop. Kursisterne arbejder enkeltvist eller i grupper efter diskussion og eventuel supervision. Prøver brændes til dag 5

Dag 5 Opsamling af alle erfaringer fra kursusdagene.

Pris: 2.200 kr. Prisen er inklusiv ler, kemi/glasur og brændinger.
For BKF medlemmer er prisen 1.900 kr.

Tilmelding: mette_14s@hotmail.com
Kurset er støttet af BKFs Udvalg til Fordeling af Kulturelle Midler

Billede: Displacement. Site-specifik installation af Noelia Mora Solvez, Christoffer Brekne og Andreas Constantinou. Projiceret foto, hvor alt i rummet bevægede sig. Installationen er udviklet med MadMapper.

MadMapper: introduktion til MadMapper

På kurset får du en introduktion til programmet MadMapper. Med MadMapper kan man arbejde skulpturelt med foto og video, hvor programmet, bland andet, tillader dig at formere den digitale billeder til en bestemt overflade.
Målsætning er, at deltagerne får en god grundforståelse af de mange muligheder der er med en mapping program.
Underviser er  Christoffer Brekne (chrisbrekne.com)

Målgruppe:
Kurset henvender sig til alle som vil gerne arbejde skulpturelt eller site-specifik med video eller foto filer.

Tidspunkt: 24. september 10-17.
Sted: Godsbanen, Århus.
Pris: 600dkk for BKF medlemmer og 800 dkk for ikke-medlemmer.
Timelding: maildepas@gmail.com

Kurset er støttet af BKFs Udvalg til Fordeling af Kulturelle Midler

Webkursus 3 aftener i oktober og november 2022

WORDPRESS KURSUS – UDVIKLING AF EGEN HJEMMESIDE

Kursusstart 13. oktober 2022 3 aftener i oktober/november 2022
Underviser Dorte Lucie Klemensen certificeret Adobe underviser.


1. aften torsdag 13. oktober kl. 19 – 22 sted: Eskebæk 10, 8660 Skanderborg
Brugerfladen i wordpress. Oprette sider. Indsætte billeder og tekst. Oprette en menu (og også dropdown)
2. aften torsdag 27. oktober kl. 19 – 22 sted: Eskebæk 10, 8660 Skanderborg
Gallerier. Slideshows. Blogindlæg. Indstillinger til WordPress. Plugins (Cookie Law, SEO, sikkerhed) Links
3. aften torsdag 3. november kl. 19 – 22 sted: Eskebæk 10, 8660 Skanderborg
Sociale medier på hjemmesiden (instagram mm). Deling til sociale medier. Kontaktformular. Indsæt video Deltagerne får adgang til en lukket facebookgruppe, der kører under hele forløbet, og hvor deltagerne kan stille spørgsmål til underviser. I denne gruppe er der instrukser om, hvad deltagerne skal have klar til kursusstart. Alle skal have deres eget domæne inden start. Alt dette informerer underviseren deltagerne om. På siden vil hun også poste lister over vigtige plugins deltagerne kan installere hjemme (så der ikke bruges for meget tid på plugins på kurset). Alle kursister får et Premium-tema (til at designe siden) installeret af instruktøren. Det er dette tema, der arbejdes i under hele kurset. Alle deltagerne skal medbringe deres egen computer. Der er adgang til internettet på stedet.
Begrænset deltagerantal 9 deltagere. Hurtig tilmelding efter først til mølle princip!
Tilmelding registreres såsnart betaling har fundet sted på Mobilepay Verner Brems (kursusleder) 2758 5313
Kursuspris for medlemmer af Bkf er 375,-
For ikke medlemmer er prisen 475,-
Bkf Midt ref: Verner Brems
Tilmelding til vernerbrems@vernerbrems.dk senest 8. september 2022
Ved afbud senest 14 dage betales det fulde beløb tilbage.
Kurset er støttet med midler fra BKF’s Udvalg til Fordeling af Kulturelle Midler